คลังความรู้ Alfresco

ระบบจัดการเอกสาร Alfresco, ระบบการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ, รองรับการทำงานร่วมกับ, ระบบการจัดการเอกสาร

SKYTIZENS Alfresco Workflow Task Document Viewer

SKYTIZENS Alfresco Workflow Task Document Viewer

Skytizens Task Document Viewer is an online document viewer that helps you view documents attached to tasks online effortlessly. With the help of this add-on, you can simply preview documents directly from workflow task.

Features

Skytizens Task Document Viewer supports multiple file formats; importantly, all common and business file formats. For example, this all-in-one viewer can be used as an online:

  1. PDF viewer
  2. Word viewer (DOC, DOCX, TXT, RTF, ODT) – transformation to PDF is required
  3. PowerPoint viewer (PPT, PPTX) – transformation to PDF is required
  4. Spreadsheet viewer (XLS, XLSX) – transformation to PDF is required
  5. Image file viewer (JPG, BMP, GIF, TIFF) – transformation to PDF is required

You can add support for additional file formats, however transformation to PDF is required.

skytizens-alfresco-document-viewer-workflow-task-bangkok

Installation

Extract ZIP file and copy the JAR file into the tomcat/shared/lib folder of your Alfresco installation (create the lib directory if it does not exist). If you are hosting the repository and Share in different Tomcat containers then you should install it in both.

Configuration

This add-on does not required any configuration steps.

Files to downloads

File Description Date added File size Downloads

sky-workflow-document-preview-1.0.0.4-SNAPSHOT.jar.zip

Alfresco task document viewer.

มิถุนายน 29, 2017 10:57 am 39 kB 375

Posted in: Company News, Download, News, Skytizens Features

Leave a Comment (0) ↓