คลังความรู้ Alfresco

ระบบจัดการเอกสาร Alfresco, ระบบการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ, รองรับการทำงานร่วมกับ, ระบบการจัดการเอกสาร

Records Management implementation for NBTC

Records Management implementation for NBTC

สำหรับโครงการติดตั้งระบบ Alfresco ECM ให้กับ กสทช. นั้น ถือได้ว่าเป็นการติดตั้งงาน ECM ขั้นสูงซึ่งก้าวข้ามขั้นระบบจัดการเอกสารโดยทั่วไป คือระบบหมุนเวียนวงจรชีวิตเอกสารอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่า Record Management System ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบมาตรฐานสากล DOD 5015.02 และระเบียบการอื่น ๆ
การติดตั้งระบบ Record Management นี้ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์และส่งมอบตามแผนที่ทาง กสทช. ได้ทำกำหนดการไว้ตามระเบียบงานราชการ ทาง Skytizens ทุ่มเทเต็มที่ทุกขั้นตอนการติดตั้ง การอบรมผู้ใช้งานและการให้การช่วยเหลือเมื่อเริ่มใช้งานจริง
ขอขอบคุณทีมงาน กสทช. ที่ให้ความไว้วางใจใน Advance Solution ของเรา Skytizens

Posted in: Alfresco ECM Implementation, Company News, News, Skytizens Implementation

Leave a Comment (0) ↓