คลังความรู้ Alfresco

ระบบจัดการเอกสาร Alfresco, ระบบการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ, รองรับการทำงานร่วมกับ, ระบบการจัดการเอกสาร

PowerEdge VRTX driver for MegaRAID SAS v06.802.03.00 for XenServer 6.2.0 Service Pack 1 with Hotfix XS62ESP1005

PowerEdge VRTX driver for MegaRAID SAS v06.802.03.00 for XenServer 6.2.0 Service Pack 1 with Hotfix XS62ESP1005

Blade servers เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานควบคู่การบริการด้านไอทีบนแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ แต่เป็นตัวเลือกที่มีราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดกลาง ในการช่วงพิเศษนี้เราขอนำแนะนำ PowerEdge VRTX รุ่นใหม่ของ Dell ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเป็นทางเลือกที่ต้นทุนต่ำและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น 
แต่น่าเสียดายที่ Dell ไม่ได้ให้ไดร์เวอร์สำหรับ XenServer 6.2 จึงไม่สามารถได้รับการเข้าถึงที่จัดเก็บได้ หนึ่งในลูกค้าของเราซื้อ PowerEdge VRTX และต้องการที่จะใช้ XenServer ซึ่ง Skytizens ได้จัดเตรียม (compiled using XenServer DDK) ไดร์เวอร์และมีให้ดาวน์โหลดได้แล้ว

xenserver-driver-dell-VRTX--senserver6.2-skytizens

Who Should Install this Driver?

Customers running Citrix XenServer 6.2.0 who use LSI’s MegaRAID SAS driver and wish to use the latest version of the following:

Version: 06.803.02.00

Kernel: 2.6.32.43-0.4.1.xs1.8.0.853.170791

 

Features Added/Issues Resolved In this Driver

Details:

  1. Added Dell PowerEdge VRTX SR-IOV VF device support
  2. Contains several bug fixes and improvements. For more details, see MegaRAID_SAS changelog.
 

Installing onto a Running XenServer System

Download the driver disk directly to the XenServer host to be updated (Citrix recommends storing it in the /tmp/ directory), or first download the file to an Internet-connected computer, and burn the ISO image to a CD.
Use XenCenter to access the XenServer host’s console, or log in directly using SSH.
Mount the driver disk image. The directory being mounted varies depending on whether the driver disk is still in ISO form, or was burnt to CD. For a CD-ROM, use:

mkdir -p /mnt/tmp
mount /dev/<path to cd-rom> /mnt/tmp
cd /mnt/tmp/
./install.sh
cd /
umount /mnt/tmp

If instead, the ISO file is used, the steps are:

mkdir -p /mnt/tmp
mount /tmp/<path to ISO> /mnt/tmp -o loop,ro
cd /mnt/tmp/
./install.sh
cd /
umount /mnt/tmp

To complete the installation, use:

depmod `uname -r`
mkinitrd -f /boot/initrd-`uname -r`.img `uname -r`

… and restart the host. This ensures that the driver loads correctly.

 

Applicable Products

  • XenServer 6.2.0 Service Pack 1 with Hotfix XS62ESP1005
 

Warranty Disclaimer

THIS SOFTWARE IS PROVIDED AS IS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE AUTHOR/S FURTHER DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITH OUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANT ABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ACCURACY OF INFORMATION AND NON INFRINGEMENT. THE ENTIRE RISK ARISING OUT OF THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE AND DOCUMENTATION REMAINS WITH THE RECIPIENT. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR/S BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE OR OTHER DAMAGES OR COSTS WHATSOEVER (INCLUDING, WITH OUT LIMITATION, DAMAGES OR COSTS FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION OR OTHER PECUNIARY LOSS) ARISING OUT OF THIS AGREEMENT OR THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF THE AUTHOR/S OF THE SOFTWARE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THE AUTHOR/S DO NOT TAKE ANY RESPONSIBILITY AGAINST ANY DAMAGE THIS SOFTWARE MAY DO TO YOUR SYSTEM OR ANOTHER.

 

Files to downloads

File Description Date added File size Downloads

megaraid_sas-06.802.03.00.zip

PowerEdge VRTX driver for MegaRAID SAS v06.802.03.00 for XenServer 6.2.0 Service Pack 1 with Hotfix XS62ESP1005

มิถุนายน 29, 2017 8:38 am 120 kB 166

Posted in: Company News, Download, News

Leave a Comment (1) ↓