คลังความรู้ Alfresco

ระบบจัดการเอกสาร Alfresco, ระบบการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ, รองรับการทำงานร่วมกับ, ระบบการจัดการเอกสาร

MEIDEN – Thai Meidensha – New challenging project

document-management-system-alfresco-bangkok-dms-meiden-thailand
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ Skytizens Team ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้พัฒนาโครงการ Advanced ECM ให้กับบริษัทไทยเมเดนชา จำกัด หนึ่งในเครือข่ายผู้นำภายใต้ MEIDENSHA CORPORATION ซึ่งประกอบธุรกิจชั้นนำหลากหลายรูปแบบ และมีเครือข่ายเชื่อมโยงอยู่ทั่วโลก โครงการนี้ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ท้าทายสำหรับ Skytizens Team ในการพัฒนาและทดสอบระบบที่ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการคือให้ลูกค้าได้ใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุด และมีเสถียรภาพมากที่สุด

Posted in: Company News, News, Skytizens Implementation

Leave a Comment (0) ↓