คลังความรู้ Alfresco

ระบบจัดการเอกสาร Alfresco, ระบบการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ, รองรับการทำงานร่วมกับ, ระบบการจัดการเอกสาร

Kohler ประเทศไทย กับการปฏิวัติรูปแบบการควบคุมข้อกำหนด ISO ครั้งใหม่ด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์จาก Skytizens

Kohler ประเทศไทย กับการปฏิวัติรูปแบบการควบคุมข้อกำหนด ISO ครั้งใหม่ด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์จาก Skytizens

เปิดตัวโครงการพัฒนาการจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับบริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่ง KOHLER เป็นสุดยอดผู้นำการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านสุขภัณฑ์ระดับโลกที่ได้รับรางวัลมากมายเป็นเครื่องรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยทางโคห์เลอร์ (ประเทศไทย) ได้มอบความไว้วางใจให้กับทาง SKYTIZENS ในการปฏิรูป พัฒนา และปรับปรุงการดำเนินการด้านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระดับ Enterprise เป็นไปตามหลักมาตรฐาน ISO (International Organization for Standardization) และตรงตามข้อกำหนดสากล ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบภายใน,ข้อความลับเอกสารควบคุม, การบันทึกเหตุการณ์ที่ไม่ตรงตามข้อกำหนด (CAR) และกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด ISO
ด้วยความแข็งแกร่งของ Alfresco ECM บวกกับประสบการณ์ของทีมวิศวกรระบบจาก Skytizens ที่ทำให้การดำเนินการของงานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น รวดเร็ว แม่นยำ ปลอดภัย ทันสมัย และง่ายต่อการใช้งาน โดยทาง SKYTIZENS มีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาแนะนำและปรับปรุงระบบตามความต้องการ เป็นระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบ Customization ที่ทรงประสิทธิภาพและใช้งานได้หลากหลายทั้งเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท จึงเป็นการตอบโจทย์ทางธุรกิจที่คุ้มค่าและต่อยอดผลกำไรรวดเร็ว ทาง SKYTIZENS ขอขอบคุณทางบริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อีกครั้งที่เลือกใช้โซลูชั่นมืออาชีพจาก

Skytizens – Skytizens Team

Posted in: Alfresco ECM Implementation, Company News, News, Skytizens Implementation

Leave a Comment (0) ↓