Governance and Compliance

กฎเกณฑ์และการกำกับดูแลกิจการ

Governance and Compliance

ปฏิบัติตามทุกกฎระเบียบข้อบังคับ ลดต้นทุน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเพื่อให้ได้ ROI สูงสุด ในอดีตที่ผ่านมา องค์กรทั้งหลายต่างก็รับมือกับการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง และกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ (GRC) ในระดับบริหาร และบางโปรแกรมก็ได้รับการพัฒนามาเพื่อสนับสนุนกฎระเบียบข้อบังคับเฉพาะเจาะจงดังกล่าว

แต่ในปัจจุบัน กลยุทธ์ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว Skytizens ช่วยให้คุณปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่างครบถ้วน โดยผนึกกำลังเข้ากับโซลูชั่น ECM ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมเพื่อให้องค์กรของคุณสามารถลดต้นทุนและเร่ง ROI โซลูชั่นของเรานั้นยืดหยุ่นและปรับใช้ได้กับกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่หลากหลายของรัฐและแต่ละอุตสาหกรรม

การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ในขั้นพื้นฐานต้องอาศัยการสร้าง ตรวจทาน และจัดเก็บเนื้อหาเพื่อให้ตรงตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เหมาะสม การควบคุมดูแลเนื้อหาในโลกธุรกิจนำไปสู่การควบคุมความเสี่ยงขององค์กร Skytizens ให้บริการองค์กรต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน การจัดทำเอกสาร กระบวนการ นโยบายและการควบคุมภายใน และการทดสอบกระบวนการ นโยบาย และการควบคุมภายในเพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามกฎเกณฑ์และดำเนินการอย่างเหมาะสม

หากองค์กรของคุณกำลังรับมือกับโครงการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ โซลูชั่นของเราช่วยคุณบริหารจัดการ ทั้งยังลดค่าใช้จ่ายมากมายที่มักมาพร้อมกับเรื่องนี้ได้อีกด้วย

 

กรุณาติดต่อเราเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการกำกับดูแลกิจการ