คลังความรู้ Alfresco

ระบบจัดการเอกสาร Alfresco, ระบบการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ, รองรับการทำงานร่วมกับ, ระบบการจัดการเอกสาร

Generali Thailand ผู้นำด้านประกันภัย กับโซลูชั่นใหม่ในการจัดการเอกสารจาก Skytizens

Generali Thailand ผู้นำด้านประกันภัย กับโซลูชั่นใหม่ในการจัดการเอกสารจาก Skytizens

Generali Thailand, new solutions for document management from Skytizens
Generali Life Assurance (Thailand) Public Co., Ltd., one of the distinctively outstanding and progressive insurance companies including the status of being a stable and distinctively outstanding financial institution in Thailand.
Generali Thailand has relied on Skytizens Alfresco ECM solutions to manage a large number of paper documents and turn them into electronic forms systematically. It also increases the efficiency of management and document workflow with a reliable document review system for professional service at another level.


Generali Thailand ผู้นำด้านประกันภัย กับโซลูชั่นใหม่ในการจัดการเอกสารจาก Skytizens
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทประกันภัยที่มีความโดดเด่นและก้าวหน้า รวมทั้งเป็นสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงและโดดเด่นในประเทศไทย ด้วยผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์และหลากหลาย ทั้งหมวดประกันชีวิตและประกันภัย
โดย Generali Thailand ได้ให้ความไว้วางใจในโซลูชั่นของ Skytizens Alfresco ECM มาช่วยในการจัดการเอกสารกระดาษจำนวนมากให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพให้การบริหารจัดการและระบบการไหลเวียนเอกสาร ด้วยระบบตรวจทานเอกสารที่เชื่อถือได้ เพื่อก้าวสู่การบริการอย่างเป็นมืออาชีพในอีกระดับ
ทั้งนี้ขอขอบคุณ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อีกครั้ง ที่ไว้วางใจเลือกใช้โซลูชั่นของเราในการจัดการเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

Posted in: News, ระบบการจัดการเอกสาร

Leave a Comment (0) ↓