คลังความรู้ Alfresco

ระบบจัดการเอกสาร Alfresco, ระบบการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ, รองรับการทำงานร่วมกับ, ระบบการจัดการเอกสาร

EURO – เปิดตัวแล้วโครงการปฏิรูป Alfresco ECM กับบริษัทยูโรเปี้ยนฟูดส์ จำกัด(มหาชน) ผู้นำยักษ์ใหญ่ในธุรกิจด้านอาหาร

european-food-skytizens-bangkok-alfresco-document-management

อีกหนึ่งโครงการท้าทายที่ Skytizens ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ยูโรเปี้ยนฟูดส์จำกัด(มหาชน) ผู้ผลิตภัณฑ์อาหารและขนมขบเคี้ยวรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ให้พัฒนาระบบ ECM ขั้นสูง เพื่อให้ระบบมีความยืดหยุ่นและรองรับการทำงานในระดับ Enterprise ในองค์กรอย่างแท้จริง โดยการวางแผนระบบที่มีศักยภาพ การหารือความต้องการและแนะนำโซลูชั่นจากทีมงานมืออาชีพของ Skytizens ทำให้เกิดโครงการ Customization ที่แตกต่างแต่ตอบโจทย์ในทุกแง่มุมของการขับเคลื่อนธุรกิจให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณบริษัทยูเปี้ยนฟูดส์จำกัด (มหาชน) ที่เลือกใช้โซลูชั่นของเรา – Skytizens Team

Posted in: Alfresco ECM Implementation, Company News, News, Skytizens Implementation

Leave a Comment (0) ↓