Alfresco ECM Consulting

ทุกขั้นตอนในโครงการของคุณ – ตั้งแต่การวิเคราะห์ไปจนถึงการซ่อมบำรุง

Alfresco ECM Consulting

การพัฒนาติดตั้งและการใช้งานควบคุมระบบการจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กรของ Alfresco ต้องอาศัยทักษะและความสามารถที่หลากหลาย Skytizens เราคือผู้ให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์หลายปีในการพัฒนาและติดตั้งโซลูชั่น Alfresco ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำตลอดโครงการของคุณ

  • วิเคราะห์และวางแผน – การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจอย่างครอบคลุมทั่วถึงเป็นรากฐานสำคัญการพัฒนาติดตั้ง ECM ประสบการณ์ตรง “จากการปฏิบัติจริง” ของเราในหลายโครงการชั้นนำที่ผ่านมา นำไปสู่แผนงานและกลยุทธที่รับประกันผลสำเร็จระยะยาวและตรงตามความต้องการของคุณ
  • แนวคิด – ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีร่วมงานตามแผนและกลยุทธ์ปัจจุบันของคุณเพื่อพัฒนาแนวคิดโดยละเอียดของโซลูชั่นพัฒนาและติดตั้ง ECM เราจำลองและออกแบบต้นแบบเนื้อหา กระแสงาน และส่วนประสานกับผู้ใช้ให้ได้โซลูชั่นเชิงเทคนิคของ ECM ที่มีศักยภาพการทำงานสูงสุด
  • การพัฒนาและติดตั้ง – เราดูแลการวางระบบทั้งในเชิงเทคนิคและเชิงองค์กรให้แนวคิดของโซลูชั่น ECM ที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ ด้วยเหล่าผู้เชี่ยวชาญและนักพัฒนา โซลูชั่น Alfresco หนึ่งเดียวของคุณที่ปรับขนาดและการทำงานได้ตามต้องการจะถูกออกแบบโดยอ้างอิงตามต้นแบบการจัดการโครงการที่กำหนดไว้และปรับแต่งให้เข้ากับแต่ละขั้นตอนการดำเนินการได้
  • การฝึกอบรม/เอกสารประกอบ – การที่โซลูชั่น ECM ของคุณจะสำเร็จลุล่วงได้นั้นต้องอาศัยโปรแกรมฝึกอบรมผู้ใช้ที่ครอบคลุม ผู้ฝึกสอนการใช้งาน Alfresco ที่ได้รับการรับรองของเราพร้อมพัฒนารูปแบบการอมรมเฉพาะและเอกสารประกอบเพื่อแนะนำบุคลากรของคุณให้รู้จักทุกแง่มุมของระบบ ECM
  • การปฏิบัติงาน – ไม่ว่าโซลูชั่น Alfresco ของคุณจะเป็นแบบ in-house หรืออยู่ที่ศูนย์ข้อมูลของเรา ผู้ดูแลระบบ Alfresco ของเราก็ยังสามารถตรวจสอบดูแลการติดตั้งและควบคุมทั้งหมดของโซลูชั่นเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณจะปลอดภัยและเรียกใช้งานระบบได้ตลอดเวลา
  • บริการหลังการขาย – เมื่อโครงการเสร็จสิ้น การให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานก็ยังจำเป็นต่อแพลตฟอร์ม ECM ที่เสร็จสมบูรณ์ เราพร้อมให้บริการผู้ใช้และผู้ดูแลระบบในแบบเฉพาะสำหรับคุณ
 

ติดต่อเราเพื่อเริ่มไอเดีย สอบถามหรือให้คำแนะนำได้เลย