การจัดการกระบวนการธุรกิจ (Workflow Management)

หัวใจขององค์กรคือกระบวนการทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ แต่มีน้อยบริษัทเหลือเกินที่สามารถใช้งานกระบวนการได้อย่างเหมาะสมกับข้อมูล ผู้ใช้ทำงานได้ยากเพราะไม่พบฟังก์ชั่นที่ต้องการในเวลาที่จำเป็น

 

องค์กรจะปฏิบัติงานได้อย่างลื่นไหลต้องอาศัยกระบวนการทางธุรกิจแบบอัตโนมัติที่รวดเร็ว อำนวยความสะดวกให้แต่ละผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่ถ่วงเวลาด้วยกระบวนการที่ติดขัด

กระบวนการทางธุรกิจที่มีมาตรฐานและใช้งานได้ทั่วทั้งองค์กรจะก่อให้เกิดประสิทธิผล เกิดความเสมอต้นเสมอปลาย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

Alfresco ให้กระบวนการสำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปอย่างอัตโนมัติและปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย

  • แพลตฟอร์ม BPM แบบเปิดที่ทันสมัยทำให้ง่ายต่อการปรับแต่ง ปรับใช้ กระบวนการทางธุรกิจให้เป็นไปโดยอัตโนมัติ
  • เครื่องมือสร้างรูปแบบการนำเสนอ (Advanced Workflow Builder) ง่ายต่อการออกแบบและปรับแต่งกระบวนการทางธุรกิจโดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านเทคนิค ย่นระยะเวลาการเปิดตัวแอพพลิเคชั่น และยกระดับศักยภาพทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว
  • เรียกดูกระบวนการทำงานแต่ละขั้นตอน ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสำคัญให้สามารถดำเนินไปอย่างลื่นไหลและเปี่ยมประสิทธิภาพ
  • Workflow การประสานงาน เช่น งานที่เน้นบุคคล งานร่วม (Multi-Level Approval) และ ระบบการใช้งานเนื้อหาร่วมกัน
  • เนื่องจากคุณสามารถเข้าถึงเอกสารและงานของผู้ใช้ได้ด้วยทั้งเว็บบราวเซอร์พื้นฐาน แอพพลิเคชั่น Office และบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ กระบวนการทำงานจึงไม่ถูกจำกัดอยู่แต่เพียงภายในองค์กรเท่านั้น
  • กระบวนการที่สามารถนำกลับมาใช้ได้พร้อมคลังแบบฟอร์มต่างๆ ช่วยให้การทำงานของแอพพลิเคชั่นต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ในขณะเดียวกันก็ตรงตามมาตรฐานการปฏิบัติการขององค์กร
  • สนับสนุนการใช้งานทั้งในองค์กรและบนระบบคลาวด์ จึงสะดวกต่อการเตรียมการและปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการ
  • รายงานกระบวนการช่วยให้รู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับประสิทธิภาพและการทำงานของแต่ละกระบวนการ

Contact Us Now!

 

skytizens_alfresco_process_management_graphic

 

Skytizens คือทางเลือกที่ดีสำหรับการ Implement Alfresco (ระบบจัดการเอกสาร) ที่ไม่ทำให้องค์กรของเราผิดหวัง ทั้งการวางแผนงาน การวิเคราะห์ระบบก่อนการติดตั้ง รวมถึงการอบรมการใช้งานของทั้งผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานในองค์กร และที่สำคัญมีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคสูง ทำให้การติดตั้งระบบและการใช้งานเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง ทางเรามีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับ Skytizens

Thanakorn Vegetable Oil Products

 

 

บอกเล่าประสบการณ์จากผู้ใช้ Alfresco (โครงการระดับโลก)

 

alfresco-skytizens-amsterdam

Amsterdam Fire Brigade มองหาระบบดับเพลิงที่ตอบสนองรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วย Alfresco เจ้าหน้าที่ผจญเพลิง 200 นายสามารถเข้าถึงและอัพเดตข้อมูลจากนอกสถานที่ไปยังฐานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงและป้องกันเพลิงไหม้ของสถานีดับเพลิง ที่ซึ่งเอกสาร 500,000 ฉบับอยู่ในความควบคุมดูแลของ Alfresco เจ้าหน้าที่แต่ละนายสามารถเรียกดูประวัติส่วนตัวและข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานได้ทันทีบนหน้าจอเมื่อเกิดเหตุการณ์

skytizens-alfresco-marblehead

First Marblehead ประสานงานร่วมกันกับผู้กู้และโรงเรียนต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ก่อนหน้านี้แผนกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาใช้โปรแกรม Documentum ส่งผลให้สิ้นเปลืองทั้งเวลาและแรงงานในกระบวนการประมวลผลเอกสาร โครงสร้างของ Alfresco นั้นยืดหยุ่น ทันสมัย และเป็น Open Source จึงง่ายต่อการปรับแต่งและบูรณาการกระบวนการทางธุรกิจ ที่สำคัญ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโซลูชั่นและโปรแกรม Alfresco นั้นน้อยกว่าที่ต้องเสียไปกับ Documentum ถึง 50%

alfresco-skytizens-superiq

SuperIQ ต้องการนำเสนอการควบคุมดูแลกองทุน Superfunds ออนไลน์แบบ “เรียลไทม์” ให้แก่บรรดาผู้จัดการทรัพย์สินและตัวแทนทางการเงิน ปัจจุบันบริษัทได้จัดเก็บเอกสารประมาณ 150,000 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับ 4,500 กองทุนไว้ในคลังข้อมูลภายใต้ความดูแลของ Alfresco เอกสารแต่ละฉบับจะถูกจัดเก็บในลักษณะของรูปภาพพร้อมเมตาดาตา เพื่อให้สามารถสืบค้นและเรียกใช้งานได้ทันที โดยมีผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วประมาณ 2,000 คน เข้าถึงเอกสารผ่าน API ไปยัง SuperIQs แอพพลิเคชั่นที่มีระบบการใช้งานเหมือนเว็บไซต์

skytizens-alfresco-wesley

Wesley Institute เป็นสถาบันด้านศิลปะคริสเตียนแห่งแรกของออสเตรเลีย แต่ระบบบริหารการเรียนการสอนก่อนหน้านี้กลับไม่สามารถนำเอาศักยภาพที่แท้จริงออกมาใช้ได้ สถาบันมีเอกสารทั่วไป เช่น คู่มือการเรียนการสอน แบบฟอร์มสอบถามความคิดเห็น และคำแนะนำแนวทางด้านศิลปะ ที่ต้องใช้ในวิชาทั้งหมด 42 หน่วยกิตด้วยกัน ซึ่งก่อนหน้านี้ต้องเสียเวลาสืบค้นกันเป็นวันๆ แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 12 นาทีเท่านั้นด้วยระบบสืบค้นทรงพลังของ Alfresco