Manufacturing Document Management System

skytizens_alfresco_manufacturing_document_management_system_bangkok_thailand_ecm

โซลูชั่นเพื่อธุรกิจด้านการผลิต

มุ่งลดค่าใช้จ่าย เน้นการเติบโตทางธุรกิจ

เรื่องเอกสารเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการผลิตขององค์กรของคุณหรือเปล่า ใบแจ้งหนี้ ใบสั่งซื้อ รายงานผลการดำเนินงาน และเอกสารทางธุรกิจอื่น ๆ ขององค์กรตกไปอยู่ในมือของคนที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ เมื่อกระบวนการทางธุรกิจซับซ้อนยิ่งขึ้น คุณยังสามารถให้ความสำคัญกับเป้าหมายการผลิตได้อยู่หรือเปล่า และคุณจะไม่ได้กำไรมากกว่าหรือ หากเลือกจัดการกระแสเอกสารที่ท่วมท้นจนเป็นอุปสรรคต่อการผลิตในแบบที่รวดเร็วและง่ายดายกว่า

ในฐานะผู้ผลิต คุณต้องรับมือกับแรงกดดันทางธุรกิจในหลายระดับด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติที่เติบโตอย่างไม่หยุดนิ่ง ต้นทุนด้านทรัพยากรที่เพิ่มสูงขึ้นทุกขณะ ความต้องการด้านการบริการที่ดีกว่าของผู้บริโภค หรือข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา Skytizens ให้คุณรับมือกับทุกสถานการณ์ด้วยราคาที่ย่อมเยากว่า ลดขั้นตอนที่สิ้นเปลืองเวลาอย่างการใช้แรงงานคน และขั้นตอนซ้ำซากในกระบวนการการจัดการเอกสารในองค์กร

Skytizens ให้บริการเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ความต้องการความรวดเร็วในการเข้าถึงเอกสารของคุณ ช่วยเร่งกระบวนการความคุมการเปลี่ยนแปลง และมั่นใจได้ว่าเอกสารที่ใช้งานอยู่นั้นถูกต้องเปี่ยมประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับทุก ๆ กฏระเบียบข้อบังคับ เพราะฉะนั้นหากจะกล่าวถึงโซลูชั่น Enterprise Content Management แล้ว Skytizens เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทุกธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการผลิต

ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นหน้าที่ของ Skytizens

 • ระบบรับรองการจัดส่งเอกสารที่รวดเร็วกว่า พร้อมกระบวนการจับคู่ใบแจ้งหนี้
 • จัดทำรายงานที่ตรวจสอบได้เกี่ยวกับเส้นทางเอกสารและเวลาในการประมวลผล
 • รักษาความปลอดภัยไฟล์ทรัพยากรมนุษย์
 • จัดการสัญญาของคู่ค้าและลูกค้า
 • การจัดการการควบคุมเวอร์ชั่นเอกสารที่เกี่ยวกับการออกแบบและนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของ ISO และอื่น ๆ ได้ง่ายดายกว่า
 • มีการจัดการวงจรชีวิตของเอกสารทางธุรกิจในองค์กร
 • ยกระดับการบริการลูกค้าและคู่ค้าด้วยการเรียกใช้เอกสารได้ทันทีเพียงปลายนิ้วสัมผัส
 • บริหารโอกาสทางธุรกิจด้วยการรับทราบทุกข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งข้อเสนอปัจจุบัน ใบเสนอราคา และรายงานต่าง ๆ

ทำงานแบบบูรณาการด้วยระบบควบคุมเอกสารด้านการผลิต

บริษัทผู้ผลิตต่าง  ๆ อาจคาดหวังการใช้งาน MasterControl ร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ ของบริษัท MasterControl สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ ได้ เช่น ERP LIMS โปรแกรมบัญชี และโปรแกรมทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น เพื่อให้ตอบสนองต่อทุกความต้องการของทุกแผนก

ส่วนสำคัญที่ควรกล่าวถึง

 • การตรวจทานสัญญา

รวบรวมเอกสารสัญญาที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในส่วนกลางที่แผนกต่าง ๆ สามารถใช้งานร่วมกันอย่างอนุมัติและแปลงสัญญาไปเป็นคำสั่งซื้อของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถเรียกเอกสารสัญญาเพื่อใช้อ้างอิงได้ทันที
ข้อดี: ย่นระยะเวลาจากการเสนอราคาสู่การสั่งซื้อ จัดทำเอกสารเพื่อใช้อ้างอิงได้ทันทีตลอดเวลา รวมถึงรายละเอียดข้อตกลงที่ปรากฏในเอกสาร

 • ใบสั่งซื้อจากลูกค้า

รับใบสั่งซื้อจากลูกค้าแล้วจัดทำเอกสาร ตรวจทานใบเสนอราคา หรือสัญญาที่ได้ตกลงกันแล้ว และส่งเรื่องยังฝ่ายการผลิตเพื่อดำเนินการต่อไป คุณสามารถเรียกดูเอกสารใบสั่งซื้อของลูกค้าเพื่อใช้อ้างอิงได้ทันที
ข้อดี: เพิ่มผลิตผล แม่นยำขึ้น และจัดทำเอกสารเพื่อให้สามารถติดตามและตรวจสอบการปฏิเสธการชำระเงินของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

 • ใบสั่งซื้อ

ส่งใบสั่งซื้อและจัดเก็บสำเนาใบสั่งซื้อและใบรับทราบการสั่งซื้อสินค้า ซึ่งจะเรียกใช้อ้างอิงได้ทันที
ข้อดี: เพิ่มผลิตผล แม่นยำขึ้น และจัดทำเอกสารคำสั่งผลิตสินค้าเพื่อให้สามารถติดตามและตรวจสอบการปฏิเสธการชำระเงินของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

 • ใบคำสั่งผลิตสินค้า

ส่งคำสั่งผลิตสินค้าไปยังฝ่ายผลิตเพื่อดำเนินการตามกระบวนการจนถึงขั้นตอนการจัดส่งสินค้า คุณสามารถเรียกดูคำสั่งผลิตสินค้าเพื่อใช้อ้างอิงได้ทันที
ข้อดี: เพิ่มผลิตผล แม่นยำขึ้น และจัดทำเอกสารคำสั่งผลิตสินค้าเพื่อให้สามารถติดตามและตรวจสอบการปฏิเสธการชำระเงินของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

 • ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบในการผลิต

รวบรวมเอกสารขอเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบในการผลิต (ECO) ที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในส่วนกลางที่แผนกต่าง ๆ สามารถใช้งานร่วมกัน เพื่ออนุมัติการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนการผลิตได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถเรียกดูเอกสารขอเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบในการผลิตเพื่อใช้อ้างอิงได้ทันที
ข้อดี: ย่นระยะการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนการผลิต จัดทำเอกสารเพื่อใช้อ้างอิงได้ทันทีตลอดเวลา รวมถึงรายละเอียดข้อตกลงที่ปรากฏในเอกสาร

 • การจัดการเอกสารการควบคุมคุณภาพ

สร้างและรักษาคลังข้อมูลส่วนกลางที่จัดเก็บเอกสารการควบคุมคุณภาพรวมถึงมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) และรายงานการตรวจสอบเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถเรียกดูได้ทันที แต่ก็ป้องกันไม่ให้เอกสารการควบคุมคุณภาพ
อยู่ผิดที่ผิดทางหรือถูกลบทิ้ง รองรับทุกการตรวจสอบและข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ระดับองค์กรและระดับรัฐ เช่น WCM หรือมาตรฐานของผู้ผลิตระดับโลก ระบบการผลิตแบบลีน ISO เป็นต้น
ข้อดี: รักษาความปลอดภัยและเรียกใช้ SOP และรายงานการตรวจสอบได้ทันที เพิ่มผลิตผลและความถูกต้องแม่นยำ เสริมสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพขององค์กร ผ่านการตรวจสอบ และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ

 • บัญชีเจ้าหนี้

รับเรื่อง ประมวลผล และอนุมัติใบแจ้งหนี้ของบัญชีเจ้าหนี้ตรงตามกำหนดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับ รับส่วนลดเมื่อชำระล่วงหน้า และเพิ่มผลิตผลรวมรวมถึงพัฒนาผลตอบรับของคู่ค้า
ข้อดี: เพิ่มผลิตผล หลีกเลี่ยงค่าปรับ รับส่วนลดเมื่อชำระล่วงหน้า และพัฒนาผลตอบรับของคู่ค้า

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Alfresco ECM →

เพิ่มมูลค่าด้วยการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในหมู่บริษัทผู้ผลิต เพื่อเพิ่มคุณภาพ ศักยภาพการผลิต และถูกต้องตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ การจัดทำเอกสารถือเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการคุณภาพเลยทีเดียว เอกสารต่าง ๆ จะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพ กระบวนการผลิต และกระบวนการประกันคุณภาพ การควบคุมอย่างเข้มงวดและการจัดการการเปลี่ยนแปลงของการจัดทำเอกสารได้กลายมาเป็นรากฐานของการจัดการคุณภาพ และบ่อยครั้งที่เป็นหัวใจของกระบวนการ ISO9000 Alfresco ช่วยให้คุณควบคุมเอกสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ง่ายต่อการใช้งาน

มีระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มากมายที่ตกม้าตายเพราะใช้งานยากเกินไป อันที่จริง บางระบบต้องมีการปรับแต่งส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ขนานใหญ่เพื่อให้แต่ละองค์กรในต่างอุตสาหกรรมได้ใช้งานได้ Alfresco นั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้จริง ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายเป็นหนึ่งในเหตุผลว่าทำไมหลายบริษัทถึงเปลี่ยนจากระบบที่ใช้อยู่มาเป็น Alfresco หากระบบการจัดการเอกสารปัจจุบันของคุณใช้งานยากเกินไปจนทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ Alfresco คือทางเลือกใหม่ของคุณ

สิทธิประโยชน์เฉพาะผู้ผลิตที่เลือกใช้ระบบ ECM

จัดการเนื้อหาเพื่อเร่งระยะเวลาการผลิต

 • ปรับปรุงด้านวิศวกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จัดการโรงงานอุตสาหกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยการรับมือกับเนื้อหาและเอกสารอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกว่าเดิม
 • ให้ผู้ร่วมออกแบบกับผู้จัดส่งวัตถุดิบได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิด
 • ใช้งานเส้นทางเดินเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และกระบวนการกู้คืนเพื่อย่นระยะเวลาการเรียกใช้ข้อมูลสำคัญ
 • พนักงานผู้ได้รับอนุญาต หุ้นส่วน และลูกค้าสามารถเรียกใช้ข้อมูลออนไลน์ได้ การตกลงเซ็นสัญญา การออกใบแจ้งหนี้ รายงานสถานะ และเอกสารเกี่ยวกับเงินเดือนจึงเป็นไปอย่างรวดเร็ว

ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ได้เคร่งครัดยิ่งขึ้น และยกระดับการรักษาความปลอดภัยข้อมูล

 • การจัดการกับ OSHA ISO คุณภาพ และแนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น
 • ใช้งานและอัพเดตมาตรฐานการปฏิบัติงาน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ได้ง่าย
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ภายในประเทศ การตรวจสอบด้านประกันภัย ข้อตกลงของผู้จัดส่งวัตถุดิบได้อย่างเคร่งครัด
 • ปกป้องข้อมูลลับสุดยอดของคุณด้วยการเข้ารหัส

ควบคุมงบประมาณจึงได้กำไรมากขึ้น

 • ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเจ้าหนี้และทรัพยากรบุคคล
 • จำกัดการใช้งานพื้นที่ด้วยการลดหรือกำจัดพื้นที่จัดเก็บเอกสารหรือไฟล์งานแบบกระดาษ
 • ใช้ต้นแบบเอกสารที่เรียบง่ายในการแปลงเอกสารกระดาษไปเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุ้มค่าคุ้มราคา
 • จัดเก็บเอกสารในคลังข้อมูลที่ปลอดภัยและสืบค้นสะดวก ป้อนและเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย จึงประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

skytizens_alfresco_manufacturing_document_management_system_bangkok_thailand_ecm_industrial