คลังความรู้ Alfresco

ระบบจัดการเอกสาร Alfresco, ระบบการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ, รองรับการทำงานร่วมกับ, ระบบการจัดการเอกสาร

New Project for the Thai Food Group

New Project for the Thai Food Group

document-management-system-alfresco-bangkok-dms-thai-food-groupเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา Skytizens ได้ดำเนินการ Implement ระบบจัดการเอกสาร Alfresco ให้กับบริษัทไทยฟุ้ดส์กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในด้านการผลิตอาหารทีมีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รายใหญ่ของประเทศไทย และถือได้ว่าเป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินการธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร

โครงการนี้นับได้ว่าเป็นโครงการที่ท้าทายสำหรับเราเป็นอย่างยิ่ง เพราะใช้เวลาในการดำเนินการจัดการระบบ Alfresco เพียงแค่ 7 วัน เท่านั้น ด้วยการติดตั้งจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญของของเรา พร้อมการประสานงานอันเป็นเลิศของทีมงาน ไทยฟูดส์กรุ๊ป จึงส่งผลให้การ Implement ที่มีข้อจำกัดทางด้านเวลาครั้งนี้ ประสบความสำเร็จอย่างงดงามเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า  ขอขอบคุณในความร่วมมือจากทุกฝ่าย และขณะนี้ทางเรากำลังเตรียมการ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป…

skytizens-alfresco-thai-food-group-ecm-dms

Posted in: Company News, News, Skytizens Implementation

Leave a Comment (0) ↓