คลังความรู้ Alfresco

ระบบจัดการเอกสาร Alfresco, ระบบการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ, รองรับการทำงานร่วมกับ, ระบบการจัดการเอกสาร

Alfresco CIFS has been fixed by SKYTIZENS

Alfresco CIFS has been fixed by SKYTIZENS

The Common Internet File System (CIFS) also known as Server Message Block (SMB) is a network protocol whose most common use is sharing files on a LAN. The protocol allows a client to access servers, files and printers on the LAN as though they were on the local machine.
Microsoft uses CIFS in all flavours of Windows to provide its networking capabilities (i.e.: Shares, Network Neighbourhood). Unix/Linux also use CIFS via Samba, and Apple has several clients and servers available. Thus, it’s a fairly interoperable protocol.

Unfortunately Alfresco 4.2.c has broken CIFS protocol. SKYTIZENS found and fixed two problems:

  • file is opened in read-only
  • unable to unlock file uploaded via CIFS (read-only)

Patch is available for Alfresco 4.2.c and is in beta version. Very soon we will prepare CIFS patch for Alfresco 4.2.e and Alfresco 4.2.f

DOWNLOAD →

Manual installation steps. 

This section contains instructions for manually installing Alfresco 4.2.c CIFS patch.

Step 1

  • stop Alfresco (Tomcat service)
  • make a backup of alfresco folder – C:Alfrescotomcatwebappsalfresco
  • make a backup of alfresco.war file – C:Alfrescotomcatwebappsalfresco.war

Step 2

  • extract all files from downloaded file skytizens-cifs-patch-alfresco.4.2.c-v1.0.2.zip
  • copy and replace all files from extracted archive to alfresco

Step 3

  • start Alfresco

That’s all!

 

No Warranty. The Software is provided “as is” without warranty of any kind, either express or implied, including without limitation any implied warranties of condition, uninterrupted use, merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement.

Posted in: Company News, News

Leave a Comment (0) ↓