คลังความรู้ Alfresco

ระบบจัดการเอกสาร Alfresco, ระบบการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ, รองรับการทำงานร่วมกับ, ระบบการจัดการเอกสาร

AEON: มาแล้ว ๆ โครงการท้าทายที่สุดของที่สุดกับการพัฒนาระบบ Alfresco ECM สำหรับบริษัทอิออน ไทยแลนด์ จำกัด ผู้นำธุรกิจซุปเปอร์มาเก็ตชื่อดังระดับโลกอย่าง Max Value

banner_about-2 copy

บริษัทอิออน ไทยแลนด์ จำกัด ในกลุ่มบริษัทอิออน ถือว่าเป็นผู้กุมธุรกิจซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีสาขามากทีสุดในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันมีมากกกว่า 600 สาขาแล้ว และขยายธุรกิจอีกกว่า 30 สาขาในประเทศไทย และโครงการพิเศษนี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพาร์ทเนอร์ยักษ์ใหญ่อย่าง Fuji Xerox (Thailand) ถือเป็นความท้าทายของ Skytizens Development Team ในการพัฒนาฟังก์ชั่นพิเศษเพื่อตอบโจทย์องค์กร ลดเวลาที่ไม่จำเป็น และให้ทุกขั้นตอนธุรกิจ ไม่อยู่นอกเหนือการควบคุมอีกต่อไป ท่ามกลางความใส่ใจในทุก ๆ รายละเอียดและการวางแผนโครงการที่เหมาะสม ขอบคุณทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องและขอบคุณพิเศษไปยัง Fuji Xerox Thailand – From Skytizens Team….We are the Best!

Posted in: Alfresco ECM Implementation, Company News, Skytizens Implementation

Leave a Comment (0) ↓