คลังความรู้ Alfresco

ระบบจัดการเอกสาร Alfresco, ระบบการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ, รองรับการทำงานร่วมกับ, ระบบการจัดการเอกสาร

โครงการ ECM Highest Security สำหรับ ศรภ. (ศูนย์รักษาความปลอดภัย Armed Forces Security Center)

โครงการ ECM Highest Security สำหรับ ศรภ. (ศูนย์รักษาความปลอดภัย Armed Forces Security Center)

ศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็นหน่วยงานที่สำคัญที่ซึ่งรักษาความปลอดภัยของทางกองทัพและหน่วยทหาร โดยมีการรวบรวมข้อมูลเอกสารที่เป็นความลับจำนวนมาก ดังนั้นทาง Skytizens ทีมได้นำ Alfresco ECM มาช่วยจัดการด้านความปลอดภัยการจัดเก็บและจัดเรียงข้อมูลอีกทั้งยังสืบค้นได้อย่างทรงประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยปกปิดข้อมูลที่ต้องการรักษาให้เป็นความลับและแสดงขนาดของข้อมูลที่มีในระบบได้อีกด้วย

นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นของระบบที่ตอบสนองความต้องการของ ศรภ. ทุกรูปแบบโดย Skytizens ทีม และขอขอบคุณบริษัท กันโน่ ซีสเต็มส์ อินทีเกรชั่น เป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบของทาง ศรภ. ได้สำเร็จ

skytizens-project-gunno-Armed-Forces-Security-Center

Posted in: Alfresco ECM Implementation, Company News, News, Skytizens Implementation

Leave a Comment (0) ↓