คลังความรู้ Alfresco

ระบบจัดการเอกสาร Alfresco, ระบบการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ, รองรับการทำงานร่วมกับ, ระบบการจัดการเอกสาร

เพิ่มความสามารถการอัพโหลดโฟลเดอร์เอกสาร ใน Alfresco 5.1

เพิ่มความสามารถการอัพโหลดโฟลเดอร์เอกสาร ใน Alfresco 5.1

สำหรับผู้ที่ใช้งานระบบจัดการเอกสาร Alfresco 5.1 จากเดิมที่การอัพโหลดไฟล์เอกสารเข้ามาในระบบด้วยวิธีลาก-วาง (Drag & Drop) จะทำได้ที่ระดับไฟล์เอกสารเท่านั้น
และเพื่อการใช้งานที่สะดวกขึ้นไปอีกขั้น ทาง Skytizens ได้เพิ่มความสามารถในการอัพโหลดโฟลเดอร์เอกสาร เพียงคลิกลากโฟลเดอร์ที่ต้องการ แล้วนำไปวางในระบบ Alfresco ที่เมนูไฟล์เอกสารหรือ Sites ระบบจะสร้างโฟลเดอร์พร้อมอัพโหลดไฟล์เอกสารที่อยู่ภายใต้เข้าไปในโฟลเดอร์ใหม่อัตโนมัติ ช่วยลดขั้นตอนในการอัพโหลดเอกสารครั้งละมาก ๆ ให้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น


Title: Ability to drag and drop multiple folders&files to Alfresco 5.1
Usually, in the Alfresco 5.1 document management systems, Users can upload files into the system using the drag-and-drop method but system not allow you to upload a folder directly.
And for more convenient use, Skytizens has added the ability to upload document folders. You can drag multiple files or folders from your computer and drop to the destination folder in Alfresco at once. Then the system will create a folder and upload the documents under the new folder automatically. This function reduces the complexity of the document upload process each time.

Posted in: Alfresco ECM Implementation, Company News, News

Leave a Comment (0) ↓