ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง : PHP Programmer จำนวน 2 อัตรา

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ : Job description

 • Developing and designing software by using PHP
 • Troubleshooting exist and new application problems providing quick solutions
 • Analyzing, develop, testing web service, web applications within project

คุณสมบัติผู้สมัคร : Qualifications

 • Male/Female Thai nationality only
 • Bachelor’s Degree in Computer Science, Computer Engineering, Information Technology or related field
 • Minimum experienced of 1-2 years in software coding and development using PHP
 • Familiar with OS both MS Windows and Linux
 • Familiar with Database MySQL and/or MSSQL
 • Familiar with SQL command
 • Experienced in using PHP, Web Service
 • Experienced in using HTML, XML, JavaScript and jOuery
 • Good interpersonal and communication skill
 • Able to work under pressure
 • Good command in English will be advantage 
 

ตำแหน่ง : JAVA Programmer จำนวน 2 อัตรา

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ : Job description

 • Primary responsibility for the delivery of Code, Developer Testing, Bug-fixing, Integration Tests, Code Reviews and Technical Project Documentation
 • Estimate time and duration to complete assigned work
 • Write specifications from assigned work
 • Review and understand existing data models, programs, and processes
 • Analyze requirements, design java modules applying Object Oriented Analysis & Design paradigm, and construct effective java code
 • Determine steps necessary to complete assigned work
 • Organize work to efficiently complete assignments
 • Consistently deliver project deliverables to agreed schedules without compromising quality
 • Regularly communicate progress on assignments against agreed schedules. Alert the PM/PL well in advance where a deliverable is not achievable or a delay is likely to occur, allowing sufficient time for a sensible course of action
 • Ensure that all technical and client-facing documentation is accurate and representative
 • Own the consequences of decisions and actions taken on the job; initiate actions appropriate to conduct the work; follow through on commitments
 • Take responsibility for and consistently produce high quality deliverables including: design quality, code quality, thoroughness of developer testing, minimal errors, turnaround and quality of error resolution, and quality of technical documentation.

คุณสมบัติผู้สมัคร : Qualifications

 • Male / Female, Thai Nationality only
 • Bachelor’s Degree in Computer Science or Computer Engineer
 • 2-6 years experienced in Java programming
 • Experience in J2EE, Web Services, Spring Framework, JavaScript, XML/JSON, SQL, iBatis, BPMN
 • Experience with Alfresco ECM would be an advantage
 • Working experience with Linux or Unix OS is a plus
 • Good command of both spoken and written English
 • Strong time management skills and multi-tasking skills with ability to maintain focus on each item
 • Ability to work on tight deadlines
 • Keen to learn new technologies and new business
 

ตำแหน่ง : Sales Coordinator / ประสานงานขาย จำนวน 1 อัตรา

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ : Job description

 • Contact potential customer to introduce the products and arrange meetings, Pre-sale, Presentation
 • Assist some secretary duties such as mailing, billing, update data into system.
 • Cooperate with production team, some translations and correspondence.

คุณสมบัติผู้สมัคร : Qualifications

 • Thai Nationality only
 • Bachelor degree of any fields
 • Female, age of 25 years and above
 • Minimum 1 years experienced in Sales field
 • Good command of both spoken and written English
 • Basic skill of computer knowledge, Word, Excel, PowerPoint

สวัสดิการและผลตอบแทน

 • ทุกตำแหน่ง เงินเดือนอัตราสูงและค่าตอบแทนพิเศษ
 • สวัสดิการและประกันสังคมตามมาตรฐานบริษัทชั้นนำ
 • ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์และวันหยุดประจำปี
 • โบนัสประจำปีขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท

ผู้สมัครที่สนใจ กรุณาส่งประวัติการทำงานของท่านเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรูปถ่ายปัจจุบันมาที่อีเมล์ office@skytizens.com ด่วน รับจำนวนจำกัด