Web Publishing

การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์: แพลตฟอร์มการบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย

เว็บไซต์ในปัจจุบันซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งด้วยเนื้อหาโดดเด่น ข้อมูลแบบ interactive หน้าตาที่ออกแบบมาเฉพาะ และประสบการณ์ตรงของผู้ใช้ Alfresco คือแพลตฟอร์มเพื่อการเผยแพร่เนื้อหาผ่านเว็บไซต์ร่วมกับพันธมิตร และเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานเว็บไซต์ที่นิยมใช้กันทั่วไป คุณสมบัติพิเศษของ Alfresco คือ

  • ปรับแต่งได้ตามความต้องการโดยผู้พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น
  • ผู้ใช้ธุรกิจอัพเดทเนื้อหาได้สะดวก ด้วยเครื่องมือบริหารจัดการข้อมูลและแพลตฟอร์มบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ที่ใช้งานอยู่
  • ควบรวมการเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์กับกระบวนการทางธุรกิจเข้าด้วยกัน ด้วยคุณสมบัติการตรวจสอบ

 

<strong>Alfresco คือระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร</strong> Document Management System Enterprise Content Management DMS

เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย

แบ่งปันข้อมูลของคุณได้โดยตรงผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Flicker, LinkedIn, SlideShare, Twitter, YouTube และอื่น ๆ อีกมากมายโดยไม่ต้องอัพโหลดข้อมูลไว้ในเว็บไซต์บุคคลที่สาม ง่าย ๆ แค่สร้าง link ย่อ url แล้วกดแชร์ ก็แบ่งปันเอกสารและข้อมูลออนไลน์ในโซเชียลมีเดียได้ทันที

<strong>Alfresco คือระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร</strong> Document Management System Enterprise Content Management DMS

ใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชั่นปัจจุบันของคุณ

สร้างสรรค์เนื้อหาบนเว็บไซต์ของคุณด้วยบริการบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ของ Alfresco ผู้ใช้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใน browser หรือด้วย MS Office และเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุ้นเคย หรือเพียงอัพเดทไฟล์บน shared network drive ตามมาตรฐาน CIFS และ WebDAV

<strong>Alfresco คือระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร</strong> Document Management System Enterprise Content Management DMS

โยกย้ายข้อมูลจาก Alfresco ไปยัง server ของคุณ

ใช้งาน Alfresco ร่วมกับ web applications ปัจจุบันของคุณ อย่าง  Drupal และ Liferay หรือ web applications เฉพาะของคุณ เพื่อบริหารจัดการกระบวนการจัดทำ ตรวจทาน และอนุมัติข้อมูล แล้วโอนถ่ายข้อมูลไปยังเว็บไซต์ของคุณโดยตรงโดยไม่ต้องอาศัยโครงสร้างหรือบริการเพิ่มเติม

 
อ่านต่อ นวัตกรรมก้าวหน้า Alfreso โซลูชั่น จาก Skytizens