Repository encryption

Transparent Alfresco Repository Encryption

น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่ Alfresco เวอร์ชั่น Community ไม่ได้มีความสามารถในการเข้ารหัสข้อมูล (Data repository encryption) มาพร้อมกับตัวระบบเพื่อรองรับความปลอดภัยในการใช้งาน เรามีทางออกให้ท่าน ผู้เชี่ยวชาญของเราได้พัฒนาการเข้ารหัสข้อมูลแบบ Transparent เพื่อให้ท่านคลายกังวลด้านความปลอดภัยของข้อมูลสำคัญ รวดเร็วกว่าพร้อมระบบความปลอดภัยขั้นสูง