Online File Collaboration for Teams

ระบบการใช้งานไฟล์ข้อมูลออนไลน์ร่วมกันเพื่อการประสานงานระหว่างทีม

องค์กรในปัจจุบันไม่ว่าจะธุรกิจใดต่างก็ขับเคลื่อนด้วยการทำงานของหลากหลายทีมงาน โดยรวมหุ้นส่วน ที่ปรึกษา ผู้รับเหมา เอเจนซี่ภายนอก กลุ่มเป้าหมาย และลูกค้าปัจจุบันเข้าไว้ด้วยกัน เพราะโซลูชั่นการใช้งานไฟล์ข้อมูลออนไลน์ร่วมกันและ ECM ทั่วไปไม่ได้ถูกพัฒนามาเพื่อใช้งานนอกสถานที่ ผู้ใช้จึงหันไปพึ่งพาผู้ให้บริการใช้ไฟล์ร่วมกันอย่าง “Dropbox” ซึ่งข้อมูลสำคัญที่เป็นความลับขององค์กรจะถูก “Sync” เสี่ยงต่อการรั่วไหล แต่ด้วย Alfresco ผู้ให้บริการไอทีจะสามารถให้บริการใช้ไฟล์และเอกสารร่วมกันผ่านอุปกรณ์พกพา พร้อมระบบควบคุมและรักษาความปลอดภัยตามความต้องการของแต่ละองค์กร นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถใช้งานไฟล์ร่วมกับบุคคลนอกองค์กรผ่านระบบคลาวด์อย่างปลอดภัยด้วยระบบ Sync-to-Cloud หมดกังวลเรื่องข้อมูลขององค์กรรั่วไหล ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราให้บริการที่ดีที่สุด เอกสิทธิ์เฉพาะผู้ใช้บริการ Alfresco เท่านั้น

<strong>Alfresco คือระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร</strong> Document Management System Enterprise Content Management DMS

ประสานงานโครงการร่วมกันระหว่างทีมงาน

สร้าง Project Site เพื่อรวบรวมทุกงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการธุรกิจนั้น ๆ หรือเกี่ยวข้องกับแต่ละทีมงานเข้าไว้ด้วยกัน จากนั้นเชิญสมาชิกทีมเข้าร่วมเพื่อใช้ข้อมูลและประสานงานร่วมกัน

<strong>Alfresco คือระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร</strong> Document Management System Enterprise Content Management DMS

Wiki, Blog, List, FAQ’s และ Links

คุณสมบัติการประสานงานทางธุรกิจเพิ่มเติมไม่ได้มีเพียงการเก็บบันทึกประวัติเอกสาร (Document Library) ภายใน Project Sites จะมีพื้นที่ Wiki สำหรับนำเสนอไอเดีย มีส่วนของ List สำหรับติดตาม items ของแต่ละโครงการ พื้นที่ FAQ สำหรับถามตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และพื้นที่ Links พร้อม Blog ให้สมาชิกผู้รับผิดชอบโครงการได้ร่วมแบ่งปันทรัพยากรภายนอกและที่มีประโยชน์

<strong>Alfresco คือระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร</strong> Document Management System Enterprise Content Management DMS

แสดงความคิดเห็นของคุณ

ผู้ใช้แสดงความคิดเห็นแนะนำติชมเกี่ยวกับเอกสารได้ ด้วยระบบเดียวกับ Social Media

Read more about Documents Annotations →

<strong>Alfresco คือระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร</strong> Document Management System Enterprise Content Management DMS

กด “ไลค์” เอกสารที่พึงพอใจ

ระบบประสานงานออนไลน์ให้คุณแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับข้อมูลที่เห็นว่ามีประโยชน์ได้เช่นเดียวกับใน Facebook ให้ผู้ใช้ทราบได้ทันทีว่าเอกสารใดถูก “ไลค์” มากที่สุดเมื่อสืบค้นข้อมูล

<strong>Alfresco คือระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร</strong> Document Management System Enterprise Content Management DMS

ติดตามทุกการเปลี่ยนแปลง

ติดตามข้อมูลใหม่และทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยผู้สร้างข้อมูลที่บันทึกไว้ใน Favorite เพียงเลือก “ติดตาม (Follow)” เพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการสร้างเอกสารใหม่

<strong>Alfresco คือระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร</strong> Document Management System Enterprise Content Management DMS

ระบบแจ้งเตือนและรายงานกิจกรรม

ให้ผู้ใช้ทันทุกเหตุการณ์ด้วยบริการเชิงรุก แจ้งเตือนทันทีเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยผ่านอีเมลหรือกระแสข่าวออนไลน์ของโครงการ คุณจะไม่พลาดทุกการเปลี่ยนแปลง

<strong>Alfresco คือระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร</strong> Document Management System Enterprise Content Management DMS

รวม GoogleDocs & MS Office เข้าไว้ด้วยกัน

Need to edit or change a document? Integration with Microsoft Office and Google Docs makes it easy to edit files and save them back to Alfresco

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ThinkFree Office Integration (Office ส่วนตัวของคุณ) →

<strong>Alfresco คือระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร</strong> Document Management System Enterprise Content Management DMS

Sync ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์สู่ระบบคลาวด์

เมื่อต้องติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกองค์กร เพียง sync ไฟล์ผ่านระบบคลาวด์ของ Alfresco แล้วใช้งานข้อมูลขององค์กรร่วมกันอย่างสะดวกสบายและปลอดภัย

การประสานงานทางธุรกิจที่เหนือกว่าด้วย Alfresco

  • มั่นใจได้ว่าลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มเป้าหมายจะได้รับข้อมูลที่จำเป็นอย่างครบถ้วนเมื่อติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย
  • ยกระดับคุณภาพผลงานด้วยการประสานงานระหว่างฝ่ายการตลาดและเอเจนซีภายนอก
  • สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ในระยะเวลาอันสั้นด้วยการประสานงานที่มีประสิทธิภาพของฝ่ายผลิตภัณฑ์
  • กระบวนการทางกฎหมายเป็นไปอย่างปลอดภัยภายใต้การประสานงานและควบคุมของฝ่ายกฎหมาย
  • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ลดการใช้เอกสารในการพิจารณารับพนักงานใหม่โดยการติดต่อประสานงานโดยตรงกับฝ่ายสรรหาบุคลากร ผู้สมัคร และพนักงาน
  • ฝ่ายบริหารไม่พลาดทุกการตัดสินใจสำคัญด้วยการประสานงานกันพร้อมข้อมูลที่ถูกต้อง
  • ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) และฝ่ายไอทีอำนวยความสะดวกให้ทุกฝ่ายด้วยแพลตฟอร์มการติดต่อประสานงานออนไลน์
  • ฝ่ายจัดทำเว็บไซต์สะดวกต่อการนำเสนอข้อมูลที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์
 
การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์