Alfresco ISO Document Control

Alfresco ISO Document Control

Advanced Alfresco ISO Document Control and Quality Management solutions

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเอกสารและบริหารจัดการคุณภาพอันทรงพลัง – ให้คุณตั้งค่าเริ่มต้นแล้วใช้งาน QMS, EMS, OHSMS หรือ TLSMR ได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง

 

skytizens.com-iso

SkytizensISO โดย Skytizens คือระบบควบคุมจัดการเอกสารออนไลน์ด้วยระบบคลาวด์ และระบบบริหารจัดการคุณภาพบน Alfresco ECM ที่ได้รวบรวมทุกเครื่องมือจำเป็นสำหรับการบริหารจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงเรื่องการปฏิบัติตามทุกข้อกำหนดกฎเกณฑ์ ไว้ในที่เดียว
หมดปัญหาซ้ำซากเรื่องเอกสารกระดาษ ให้ SkyISO โดย Skytizens ช่วยคุณดูแลระบบบริหารจัดการคุณภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตรวจติดตามได้ตลอดเวลา จะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มากขนาดไหน หากเปลี่ยนจากตู้เก็บเอกสารกระดาษหรือการเก็บไฟล์ word และ excel ที่ไร้แบบแผน มาเป็นระบบเว็บไซต์ที่ง่ายต่อการใช้งาน Skytizens ISO ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานและตรวจติดตามได้อย่างง่ายดายที่สุด เพื่อให้คุณสามารถตอบสนองต่อทุกข้อกำหนดกฎเกณฑ์ ในขณะที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำงานของผู้ตรวจติดตาม

 • ใช้งานง่าย – ด้วยโครงสร้างที่ง่ายต่อการใช้งาน แทบไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน
 • ราคาย่อมเยา – ให้ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) รวดเร็ว
 • เสถียรและปลอดภัย – สำรองข้อมูลเข้าคลังจัดเก็บส่วนกลางทุกวัน
 • เอื้อต่อการพัฒนา – มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เหนือกว่า และพัฒนาต่อยอดได้
 • ตรวจติดตามได้ตลอดเวลา – รายงานทุกขั้นตอนที่เกิดขึ้น เพื่อการทำงานที่ลื่นไหลต่อเนื่อง และตรวจจับเพื่อแก้ไขทุกข้อบกพร่องได้อย่างทันท่วงที
 • โซลูชั่นที่ครอบคลุม – ระบบควบคุมเอกสาร บริหารการจัดเก็บบันทึกข้อมูล คำร้องต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานเอกสาร คำร้องขอปฏิบัติการป้องกัน คำร้องเรียนของลูกค้า คำร้องเรียนภายใน การตรวจติดตาม แบบทดสอบสมรรถนะ และระบบอื่นๆ ที่จำเป็นอีกมากมายตามต้องการ

เริ่มใช้งานได้ทันที ทุกที่ทุกเวลา

ระบบควบคุมเอกสารและบริหารจัดการคุณภาพครบวงจรที่ใช้งานง่ายแบบเว็บไซต์ ช่วยคุณยกระดับการควบคุมทุกขั้นตอนและกระบวนการสำคัญ ให้การทำงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รองรับการทำงานดังต่อไปนี้

1. คำร้องต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานเอกสาร (DAR) ซึ่งประกอบไปด้วย…

 • คำร้องขอจัดทำเอกสารใหม่ – ด้วยการทำงานของ BDR เพียงสองขั้นตอน คือ อนุมัติไอเดีย และ อนุมัติเอกสาร
 • คำร้องขอแก้ไขเอกสาร – หากต้องการแก้ไขเอกสาร ต้องยื่นคำร้องก่อนทุกครั้ง
 • คำร้องขอยกเลิกเอกสาร – เอกสารจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์พิเศษ ซึ่งก็คือ คลังเก็บข้อมูลถาวร
 • คำร้องขอเปลี่ยนแปลงรายการการแจกจ่ายเอกสาร – กระจายเอกสารใหม่อีกครั้ง
 • คำร้องขอพิมพ์เอกสาร – ส่งคำร้องขอเอกสารควบคุมในรูปแบบของเอกสารกระดาษ
 • คำร้องขอยืมเอกสาร – ส่งคำร้องขอสำเนาเอกสารที่ไม่ได้มีการควบคุม
 • คำร้องขอคืนเอกสาร – ระบบจะเริ่มต้นกระบวนการนี้โดยอัตโนมัติสำหรับทุกเอกสารที่สั่งพิมพ์ (คำร้องขอพิมพ์เอกสาร) หลังได้รับคำร้องขอแก้ไขเอกสาร เนื่องจากเอกสารที่สั่งพิมพ์ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป

2. คำร้องขอแก้ไขข้อบกพร่อง (CAR) ได้แก่…

 • รายงานการตรวจติดตาม – รวมถึงจัดทำบันทึกข้อมูลข้อสังเกต (OB) และสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด (NC)
 • จัดทำเอกสาร CAR อัตโนมัติ โดยอ้างอิงจากบันทึกข้อมูล NC ที่ได้รับจากรายงานการตรวจติดตาม

3. คำร้องขอปฏิบัติการป้องกัน (PAR)

4. คำร้องเรียนของลูกค้า (CC)

5. คำร้องเรียนภายใน (IC)

alfresco-iso-document-management-bangkok-thailand-dms-ecm-skytizens-documents-iso-bangkok

การควบคุมเอกสาร

บริหารจัดการเอกสารสำคัญของคุณได้อย่างง่ายดาย ด้วยระบบบริหารจัดการเอกสารโดย Alfresco ที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลก

 • จัดทำโฟลเดอร์ออนไลน์สำหรับอัพโหลดและจัดเก็บเอกสารแบบอัตโนมัติ
 • ใช้งานเอกสารเวอร์ชั่นล่าสุด ด้วยระบบควบคุมการเปลี่ยนแปลงเอกสารที่รัดกุมและตรวจสอบได้
 • ระบบอนุมัติเอกสารก่อนการเผยแพร่ที่ยืดหยุ่นและลื่นไหล
 • ตั้งค่าสิทธิการเข้าถึงเอกสารโดยอ้างอิงจากตำแหน่งหน้าที่ของผู้ใช้งาน
 • ตรวจติดตามการควบคุมเอกสารและทุกประวัติการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างครอบคลุม
 • จัดเก็บถาวรเอกสารทุกเวอร์ชั่นก่อนหน้า
 • จัดทำทะเบียนควบคุมเอกสารที่ครอบคลุมทรงประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติ
 • ปกป้องทุกเอกสารของคุณด้วยระบบ Dynamic Watermark ใส่ลายน้ำทีละมากๆ ได้อย่างรวดเร็ว

การบริหารจัดการคำร้องเรียน

การจัดทำบันทึก ติดตาม และแก้ไขทุกปัญหาที่ลูกค้าร้องเรียนเข้ามา นับเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของทุกองค์กร ทุกครั้งที่ลูกค้าร้องเรียนเข้ามา ถือเป็นโอกาสอันดีที่คุณจะสามารถกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าอันจะนำไปสู่ผลกำไรที่มากยิ่งขึ้น นั่นก็เพราะทุกคำร้องเรียนที่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม หมายถึงความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการที่มากขึ้น และคำสั่งซื้อเพิ่มเติมในภายหลัง

 • บันทึกและติดตามคำร้องเรียนตั้งแต่รับเรื่องจนปัญหาได้รับการแก้ไข
 • ดำเนินการตรวจสอบคำร้องเรียนอย่างละเอียดครบถ้วน
 • ระบุต้นตอของปัญหา เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
 • รายงานสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและออกคำร้องขอแก้ไขข้อบกพร่องและปฏิบัติการป้องกัน (CAPA)
 • แจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนเป็นระยะ ผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิคส์

การบริหารจัดการการตรวจติดตาม

การตรวจติดตามภายในเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในทุกระบบของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ Skytizens ISO ช่วยกำจัดขั้นตอนซับซ้อนยุ่งยากของการวางแผน จัดทำกำหนดการ และดำเนินการตรวจติดตาม ด้วยระบบที่ยืดหยุ่นใช้งานง่าย ทุกแผนการตรวจติดตาม แม้แต่ที่พิเศษและสลับซับซ้อนที่สุด จึงเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

 • ตรวจติดตามเอกสารหรือกระบวนการ
 • นัดหมายการตรวจติดตามกับผู้ตรวจติดตามแต่ละคน
 • นำแบบตรวจสอบรายการเก่ากลับมาใช้อีกครั้ง
 • ปรับปรุงสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด แก้ไขข้อบกพร่องและปฏิบัติการป้องกัน
 • ประวัติการตรวจติดตามที่ครอบคลุมสมบูรณ์

การทดสอบสมรรถนะ

บุคลากร ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดขององค์กร บุคลากรแต่ละคนต่างก็รับผิดชอบหน้าที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรของคุณไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งการจะสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับการที่บุคลากรของคุณนั้นมีความรู้ความสามารถและเข้าใจในหน้าที่ของตัวเอง

ฟังก์ชั่นการประเมินสมรรถนะของเรานั้น ให้คุณรับมือกับเรื่องนี้ด้วยการจัดทำแบบทดสอบทักษะโดยอ้างอิงจากบทบาทหน้าที่และสมรรถนะตามลักษณะงาน คุณสามารถปรับแต่งแบบทดสอบประเมินทักษะทั้งหมดนั้นได้ ด้วยรูปแบบคำถามที่หลากหลาย รวมถึงรูปแบบของข้อสอบแบบปรนัย อัตนัย และการเลือกคำตอบถูกผิดอย่างง่ายๆ คุณสามารถกำหนดเวลาทดสอบที่ต้องการ และเพิ่มเติมบุคลากรจากต่างสาขาได้

 • ระบุบทบาทหน้าที่ เช่น ผู้ประเมินและผู้รับรอง
 • ระบุสมรรถนะแล้วมอบหมายหน้าที่ตามความสามารถ
 • จัดทำแบบทดสอบ นัดหมาย และดำเนินการประเมิน จากนั้นจึงบันทึกผลการทดสอบ
 • ปรับปรุงสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด และออกคำร้องขอแก้ไขข้อบกพร่องและปฏิบัติการป้องกัน (CAPA)
 • กำหนดวันเวลาการประเมินสมรรถนะอีกครั้ง

การแก้ไขข้อบกพร่องและปฏิบัติการป้องกัน (CAPA)

สามารถใช้งานร่วมกับโมดูลคำร้องเรียน การตรวจติดตาม และการทดสอบสมรรถนะ คุณสมบัติของ CAPA เป็นประโยชน์ต่อการ…

 • ระบุและบันทึกสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและต้นตอของปัญหานั้นๆ
 • มอบหมายการแก้ไขข้อบกพร่องและปฏิบัติการป้องกันเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหานั้นๆ
 • แจ้งเตือนอัตโนมัติและยกระดับการแจ้งเตือนเมื่อเกินกำหนดการที่มอบหมาย
 • การดำเนินการถือว่าสิ้นสุดเมื่อได้รับหลักฐานว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วเท่านั้น

Skytizens ISO คือซอฟต์แวร์บริหารจัดการคุณภาพและระบบควบคุมเอกสารที่ช่วยให้คุณบริหารจัดการกระบวนการสำคัญต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย คุณจะแน่ใจได้ว่ารับทราบแต่ข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของการเข้ารหัส ร่วมกับขั้นตอนการสำรองข้อมูลเป็นประจำ ทุกข้อมูลและเอกสารของคุณจะสมบูรณ์ปลอดภัยในความดูแลของ Skytizens ISO