Email Archive

โซลูชั่นจัดเก็บอีเมลถาวรขั้นสูงของ SKYTIZENS

Alfresco Total Email Archive

email-archivef

องค์กรไม่ว่าใหญ่หรือเล็กก็สามารถรับสิทธิประโยชน์จาก skyeMAIL Archive ระบบจัดเก็บอีเมลถาวรที่ทันสมัยและปลอดภัย พร้อมข้อได้เปรียบทั้งด้านกฎหมาย การใช้งาน และราคาค่าใช้จ่าย
โปรแกรมจะทำสำเนาทุกอีเมลเหมือนฉบับจริง 100% และจัดเก็บแบบถาวรในส่วนกลาง ให้คุณมั่นใจในความปลอดภัยและเรียกใช้ข้อมูลได้ทันทีแม้ผ่านไปกี่ปีก็ตาม
คุณสมบัติขั้นสูงเพิ่มเติมได้แก่การวิเคราะห์เนื้อหาอีเมลและไฟล์แนบอัตโนมัติ เพื่อสืบค้นวลีหรือประโยค
ผู้ใช้สามารถใช้งานอีเมลผ่าน Microsoft Outlook และ Alfresco หรือด้วยอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาชนิดต่าง ๆ เช่น แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน และสืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้ในเสี้ยววินาที
นอกจากนี้ยังสามารถสืบค้นอีเมลและไฟล์แนบโดยละเอียด กู้คืน หรือส่งต่ออีเมลได้เช่นกัน

 

 

จัดเก็บอีเมลแบบถาวร

 • สามารถใช้งานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ SMTP (สำหรับอีเมลขาเข้าและขาออก) – จัดเก็บและจัดประเภทอีเมลอัตโนมัติ (เช่น Email Archiveuser@domain.comInbox2013-1013email_1.eml)
 • สร้างโฟลเดอร์ user@domain.com อัตโนมัติในคลังจัดเก็บอีเมลถาวร (สร้างโฟลเดอร์อัตโนมัติเมื่อเซิร์ฟเวอร์ได้รับข้อความแรกสุด)
 • ผู้ใช้เข้าถึงอีเมลได้ในโหมดอ่านอย่างเดียวเท่านั้น (เข้าถึงทุกอีเมลผ่านระบบควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้ของ Alfresco หรือ Alfresco User Access Control)
 • ผู้ใช้สามารถจัดเก็บอีเมลได้ด้วยตนเอง โดยใช้งาน Alfresco FTP, WebDAV, CIFS
 • รองรับการใช้งานไฟล์ EML (raw IMAP)
 • ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ เพื่อเรียกดูตัวอย่างอีเมล
 • รองรับการใช้งาน HTML และอีเมลแบบมีแต่ข้อความ
 • สามารถเรียกดูตัวอย่างรายการอีเมลแบบระบุรายละเอียด (หัวข้อ, ถึง:, จาก:, Cc:, Bcc:, 130 ตัวอักษรแรกของอีเมล, วันและเวลาที่ได้รับ)
 • แสดงภาพจากภายนอกหลังจากได้รับการยืนยันจากผู้ใช้เท่านั้น
 • แสดงตัวอย่าง 3 แบบ – ต้นฉบับ HTML, ข้อความอย่างเดียว, และ  Alfresco Viewer (FLASH, HTML4, HTML5)
 • แสดงตัวอย่างไฟล์แนบในหน้าต่างเดียวกันได้ด้วย Alfresco Viewer และ User Access Control
 • บันทึกไฟล์แนบลงใน Alfresco ได้ด้วย Alfresco User Access Control
 • ดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ด้วย Alfresco User Access Control
 • แปลงอีเมลเดียวหรือหลายอีเมลพร้อมกัน (batch mode) เป็น PDF ได้ด้วย Alfresco User Access Control
 • กู้คืนอีเมลเดียวหรือหลายอีเมลพร้อมกัน (batch mode) ไปยัง IMAP ของผู้ใช้ได้ด้วย Alfresco User Access Control
 • ส่งต่ออีเมลเดียวหรือหลายอีเมลพร้อมกัน (batch mode) โดยตรงจาก Alfresco ได้ด้วย Alfresco User Access Control

สืบค้นอีเมลฉบับเต็มขั้นสูง

 • สืบค้นอีเมลแบบฉบับเต็ม หรือ Full-Text (ส่วนหัวและเนื้อหา) และไฟล์แนบ (pdf, word, excel, PowerPoint และ text เป็นต้น) ประกอบด้วย:
 • ข้อมูลพื้นฐาน: อีเมลขาเข้า, อีเมลขาออก, จาก:, ถึง:, Cc:, Bcc:
 • ไฟล์แนบ: ไม่มีไฟล์แนบ, ไฟล์แนบใดก็ได้, ชื่อไฟล์แบบเฉพาะเจาะจง, mime ของไฟล์แนบแบบเฉพาะเจาะจง (มากกว่าหนึ่ง)
 • วันที่: ก่อน, หลัง, เมื่อ, ระหว่าง
 • ขนาด: ใหญ่กว่า, เล็กกว่า
 • เนื้อหา: หัวข้อ, เนื้อหา, ไฟล์แนบ

จัดประเภทอีเมลอัตโนมัติ

 • จัดประเภทอีเมลอัตโนมัติได้โดยอ้างอิงจาก: ส่วนหัวของอีเมล, เนื้อหา และไฟล์แนบ (สืบค้นแบบฉบับเต็ม) จากนิพจน์ที่ใช้บ่อย
 • จัดประเภทอีเมลสองชั้น: ชั้นที่ 1 – วิเคราะห์เบื้องต้น, ชั้นที่ 2 – ตัดสินใจและลงมือทำ (แจ้งเตือน, สร้างโฟลเดอร์ และ แปลงไฟล์ เป็นต้น)
 • สร้างโฟลเดอร์อัตโนมัติโดยอ้างอิงจากการตั้งค่า (เช่น /Email Archive/${user}/Inbox)
 • สร้างโฟลเดอร์ทันทีโดยอาศัยเนื้อหาที่ต่างออกไปในอีเมลหรือไฟล์แนบ (เช่น หากเอกสารคือ INVOICE -> ระบุหมายเลขของ INVOICE -> กำหนดโครงสร้างของโฟลเดอร์โดยอัตโนมัติ เช่น /Email Archive/${from}/${date}/${invoice_no})
 • แจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อครบถ้วนตามเงื่อนไข (เช่น มีผู้ได้รับอีเมลที่มีวลี “ฉันรัก Alfresco” หรือมีผู้ส่งอีเมลที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย ซึ่งจะรวมถึงส่วนหัวของอีเมล เนื้อหา และไฟล์แนบ)

คุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมหากต้องการ

 • สั่งพิมพ์อีเมลจาก Alfresco ได้ (พร้อมส่วนหัวของอีเมล เนื้อหา และรายการไฟล์แนบ)
 • รองรับการใช้งานไฟล์ MSG
 • เพิ่มการสืบค้นจากรากศัพท์ (สืบค้นวลี/ประโยคที่คล้ายคลึงกันได้) ด้วย Hunspell
 • สิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
 • รักษาความปลอดภัยข้อมูลเต็มรูปแบบ
 • วิเคราะห์เนื้อหาแบบวินาทีต่อวินาที
 • ลดค่าใช้จ่ายด้าน IT
 • สืบค้นทันใจพัฒนาศักยภาพการผลิตของผู้ใช้
 • กู้คืนหรือส่งต่ออีเมลได้ง่ายดาย
 • ไม่ต้องลงโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมและปลอดภัยไร้กังวล