Documents Encryption

การเข้ารหัสเอกสาร

Advanced Documents Encryption

ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลทุกไฟล์ด้วยเครื่องมือรักษาความปลอดภัยของ Skytizens

alfresco-thailand-security-electronic-encryption--server

 

ในปัจจุบัน การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลสำคัญต้องมาเป็นอันดับแรกในทุกแวดวงธุรกิจ ในแต่ละวันพนักงานต่างก็ใช้งานเอกสารและไฟล์ร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และหุ้นส่วน ซึ่งไฟล์ดังกล่าวมักเป็นข้อมูลสำคัญที่เป็นความลับ การเข้ารหัสข้อมูลช่วยรักษาความปลอดภัยและลดความเสี่ยงเรื่องการเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต โปรแกรมเข้ารหัสไฟล์ของ Skytizens ก้าวล้ำไปอีกขั้น ด้วยแพลตฟอร์มที่แน่นหนาสำหรับการประสานงานในหมู่พนักงาน eFile ที่มีการป้องกันช่วยให้คุณใช้งานไฟล์และโฟลเดอร์ร่วมกันกับบุคคลหรือกลุ่มคนทั้งในและนอกองค์กรได้อย่างปลอดภัย

ตั้งรหัสผ่านเพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะคุณและผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึงและแก้ไขเนื้อหาได้ เลือกใช้การเข้ารหัสที่ต่างระดับกันเพื่อกำหนดสิทธิการใช้งานเอกสารที่นอกเหนือไปจากการอ่าน เช่น เลือกห้ามหรืออนุญาตการสั่งพิมพ์เอกสาร แตกข้อมูล หรือทำสำเนา หรืออื่น ๆ คุณกำหนดทุกอย่างได้

 

ผลประโยชน์ทางธุรกิจ

 • รักษาความปลอดภัยของไฟล์ได้ในคลิกเดียว

 • การควบคุมและจัดการจากส่วนกลาง

 • แชร์เอกสารปลอดภัยไร้กังวล

 • ตรงตามกฎระเบียบข้อบังคับ

 • กำหนดสิทธิการเข้าถึงไฟล์ได้

 • แชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ผ่าน Alfresco

 • มั่นใจเอกสารปลอดภัยทุกที่ทุกเวลา

 

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย

 • ใช้การเข้ารหัสเอกสาร PDF แบบ 256-bit AES ระบบการเข้ารหัสพื้นฐานที่ล้ำนำสมัยและปลอดภัยที่สุดจาก Adobe Acrobat
 • แนบไฟล์ปลอดภัย – ป้องกันไฟล์แนบของ PDF และ non-PDF ด้วย 256-bit AES โดยไม่ต้องเข้ารหัสตัว PDF
 • รองรับการใช้งาน Adobe Acrobat® หรือ Reader® เวอร์ชั่นที่เก่ากว่า ด้วยการเข้ารหัสแบบ 40-bit หรือ 128-bit RC4
 • มีรหัสผ่านผู้ใช้กำหนดสิทธิการเข้าถึง สั่งพิมพ์ หรือปรับปรุงเอกสาร และรหัสผ่านผู้ควบคุมระบบ สำหรับกำหนดสิทธิการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย
 • รหัสผ่านผู้ควบคุมระบบ ใช้ยกเลิกการเข้ารหัสเอกสารใดได้ทันที ให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงไฟล์ก่อนหน้าที่มีการเข้ารหัสหรือตั้งค่าการเข้ารหัสใหม่
 • กำหนดสิทธิการใช้งานเอกสาร เพื่อควบคุมการเรียกดู สั่งพิมพ์ ทำสำเนา รวมเอกสาร และการเข้าถึง