Business Process Automation

ระบบไหลเวียนเอกสารและกระบวนการทางธุรกิจอัตโนมัติ

องค์กรมากมายต่างก็สรรหาวิธีปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเอกสารธุรกิจให้เป็นระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ Alfresco เป็นมากกว่าคลังเอกสารหรือโซลูชั่นระบบ Extranet ด้วยแพลตฟอร์มที่มาพร้อมกฎการใช้งานและระบบไหลเวียนเอกสารที่ปรับแต่งได้ตามใจ กระบวนการทางธุรกิจของคุณจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ ประหยัดทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย และทรัพยากร Activiti ระบบกระแสงานบริหารจัดการเอกสารแบบอิงมาตรฐานรูปแบบเฉพาะของ Alfresco ติดตั้งพร้อมใช้งานในแพลตฟอร์ม ให้คุณสามารถ…

Alfresco คือระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร Document Management System Enterprise Content Management DMS

ระบบการจ่ายงานตามเงื่อนไขที่กำหนด

จ่ายงานอัตโนมัติไปยังบุคคลหรือทีมงานที่เหมาะสม ให้แต่ละกระบวนการขององค์กรเป็นไปอย่างลื่นไหลมีประสิทธิภาพ ปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับกระบวนการเฉพาะของแต่ละธุรกิจได้โดยระบุผู้ตรวจทาน ผู้อนุมัติ และผู้ควบคุมดูแลระบบ หรือตำแหน่งอื่น ๆ ของผู้ปฏิบัติงาน

Alfresco คือระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร Document Management System Enterprise Content Management DMS

ส่วนแสดงข้อมูลภาพรวมของผู้ใช้

ติดตามแต่ละขั้นตอนของระบบไหลเวียนเอกสารแบบ real-time ให้ผู้ใช้ง่ายต่อการจัดลำดับความสำคัญของขั้นตอนที่รอการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังสามารถตั้งระบบแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อได้รับมอบหมายงานสำคัญ

Alfresco คือระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร Document Management System Enterprise Content Management DMS

เงื่อนไขการใช้งานโฟลเดอร์

กำหนดเงื่อนไขการใช้งานของแต่ละโฟลเดอร์ได้ง่าย ๆ ด้วยระบบการทำงานแบบ point and click โดยตั้งค่าได้ทั้งคำสั่งเดียวและหลายคำสั่งที่สัมพันธ์กัน เช่น การแปลงไฟล์เป็น PDF อัตโนมัติพร้อมเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต

Alfresco คือระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร Document Management System Enterprise Content Management DMS

ตัวเลือกการปรับแต่ง

สร้างการกำหนดกระบวนการใหม่พร้อมใช้งานในทุกกระบวนการทางธุรกิจด้วยเครื่องมือปรับแต่งที่ใช้งานง่าย การเปลี่ยนสถานะของแต่ละขั้นตอนการไหลเวียนเอกสาร เช่น จาก “อยู่ระหว่างการตรวจทาน” ไปเป็น “อนุมัติแล้ว” จะเป็นไปอย่างอัตโนมัติด้วยระบบการทำงานแบบบูรณาการ

Alfresco คือระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร Document Management System Enterprise Content Management DMS

การบูรณาการกระบวนการทางธุรกิจ

ระบบกระแสงาน Activiti ทำงานร่วมกับ Alfresco แบบบูรณาการครบวงจร และยังสามารถบริหารกระบวนการทางธุรกิจอื่น ๆ ในองค์กรของคุณไปพร้อม ๆ กัน เช่น คุณสามารถอัพเดทเกี่ยวกับการไหลเวียนเอกสารใน Alfresco ได้โดยการใช้งาน Activiti ร่วมกับแอพพลิเคชั่น CRM หรือ ERP

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจขั้นสูง (Advanced Business Process Management) ของ Skytizens

 
ระบบการใช้งานไฟล์ร่วมกันอย่างปลอดภัย