Secure File Sharing

ระบบการใช้งานไฟล์ร่วมกันอย่างปลอดภัย

องค์กรในทุกวันนี้ต่างก็เป็นเครือข่ายวิสาหกิจขนาดใหญ่ การประสานงานกันระหว่างทีมข้ามสายงานจึงเกิดขึ้นได้แม้อยู่ในอาคารสถานที่ หรือแม้แต่ประเทศ เขตเวลา และกระทั่งต้นสังกัดที่แตกต่างกัน ในแต่ละวันผู้ใช้ต้องติดต่อประสานงานกับคู่ค้า เอเจนซี่ภายนอก ที่ปรึกษา ลูกค้า ผู้รับเหมา หรือกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ แน่ใจแล้วหรือกับการเลือกใช้บริการระบบคลาวด์สำหรับผู้ใช้ทั่วไป หรือเลือกติดต่อประสานงานกันด้วยวิธีพื้น ๆ อย่างอีเมล Alfresco ให้คุณมากกว่าด้วยระบบการใช้งานไฟล์ร่วมกันที่สะดวกไม่ซับซ้อน แต่ควบคุมและรักษาความปลอดภัยได้อย่างมืออาชีพ

<strong>Alfresco คือระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร</strong> Document Management System Enterprise Content Management DMS

ECM แบบลูกผสมของ Alfresco

Alfresco คือโซลูชั่น ECM เดียวที่ใช้งานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ทั่วไปและในระบบคลาวด์ ด้วยการ sync ข้อมูลระหว่างสองระบบ ระบบจะแสดงข้อมูลปัจจุบันเสมอและใช้งานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยภายใต้การกำกับดูแลขององค์กร

<strong>Alfresco คือระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร</strong> Document Management System Enterprise Content Management DMS

การใช้งานไฟล์ร่วมกันแบบสาธารณะ

เมื่อต้องใช้งานไฟล์ร่วมกันในวงกว้าง Alfresco พร้อมนำเสนอคุณสมบัติการใช้งานไฟล์ร่วมกันแบบสาธารณะที่คุณสามารถเลือกใช้งานร่วมกัน หรือยกเลิกการใช้งานร่วมกัน ด้วย short-url (ผ่านอีเมล Twitter Facebook และอื่น ๆ) ของเอกสารโดยตรงจาก Alfresco ได้เลย

<strong>Alfresco คือระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร</strong> Document Management System Enterprise Content Management DMS

การควบคุมงานตรวจสอบเต็มรูปแบบ

ระบุเวลาและผู้ใช้ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ด้วยการควบคุมงานตรวจสอบเต็มรูปแบบ การเปลี่ยนแปลงบนระบบคลาวด์จะ synced-back กลับไปที่คอมพิวเตอร์ แสดงเอกสารเวอร์ชั่นปัจจุบันให้คุณทันเหตุการณ์เสมอ

<strong>Alfresco คือระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร</strong> Document Management System Enterprise Content Management DMS

การรักษาความปลอดภัยบนระบบคลาวด์

แต่ละองค์กรมีระบบการใช้งานไฟล์ร่วมกันอย่างปลอดภัยบน Alfresco ผ่านระบบคลาวด์ เมื่อข้อมูลในคอมพิวเตอร์ sync กับข้อมูลบนระบบคลาวด์เสมอ คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ประสานงานภายนอกองค์กรเข้าถึงเอกสารที่จำเป็นได้โดยไม่ต้องหลบหลีก firewall หรือเผชิญปัญหาเรื่อง VPN โดยสร้าง extranet สำหรับการบริหารจัดการเอกสารอย่างปลอดภัย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่นระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงของ Skytizens →

<strong>Alfresco คือระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร</strong> Document Management System Enterprise Content Management DMS

ระดับการเข้าถึงที่ปรับแต่งได้

เลือกใช้งานข้อมูลร่วมกับผู้ใช้ที่จำเป็นเท่านั้น เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึง sites และโฟลเดอร์บางส่วนที่ sync ผ่านระบบคลาวด์ และเลือกเพิกถอนการอนุญาตเข้าถึงได้เมื่อสิ้นสุดโครงการ มั่นใจได้ในความปลอดภัยของข้อมูล

<strong>Alfresco คือระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร</strong> Document Management System Enterprise Content Management DMS

เข้าถึงข้อมูลโดยผ่านเว็บไซต์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน

ไม่ต้องทำงานแต่ในออฟฟิศอีกต่อไปแล้ว คุณสามารถสั่งการและเพิ่มผลผลิตได้ด้วยแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนของคุณ Alfresco แสดงข้อมูลเวอร์ชั่นล่าสุดเสมอและเข้าถึงได้จากแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนผ่าน Mobile apps ของ Alfresco

<strong>Alfresco คือระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร</strong> Document Management System Enterprise Content Management DMS

โซลูชั่นยอดนิยมที่ทุกคนวางใจ

คุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ ในการประสานงานและรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งานทำให้ Alfresco เป็นโซลูชั่นระบบการใช้งานไฟล์ร่วมกันอย่างปลอดภัยที่ทุกคนเลือกใช้จนเป็นที่นิยมกันในวงกว้าง เพียงเริ่มต้นด้วยการใช้งานผ่านระบบคลาวด์ เพื่อสัมผัสกับรูปแบบการใช้งานที่ไม่เหมือนใคร และพร้อมรับประสบการณ์การทำงานเปี่ยมประสิทธิภาพของ Alfresco

 
ระบบบริหารจัดการข้อมูลบนอุปกรณ์พกพา