Document Management System

ระบบบริหารจัดการเอกสารแบบ Open Source ของ Alfresco

คุณเก็บรักษาข้อมูลสำคัญขององค์กรไว้ที่ไหน มีการบริหารจัดการอย่างดีที่ส่วนกลาง หรือกระจายอยู่ตามคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหลาย ๆ เครื่อง ในกล่องข้อความอีเมล ใน USB ใน portable disc drives และในระบบ Network Alfresco ให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารพื้นฐานที่จำเป็นต่อการจัดระเบียบเพื่อจัดเก็บและบริหารจัดการไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และดำเนินกระบวนการทางธุรกิจด้านเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ Alfresco คือระบบบริหารจัดการเอกสารแบบ Open Source ที่พร้อมจัดการกับทุกข้อมูลสำคัญทางธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ไปจนถึงเอกสารสำคัญทางกฎหมาย

<strong>Alfresco คือระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร</strong> Document Management System Enterprise Content Management DMS

ระบบควบคุมเวอร์ชั่นเอกสาร

การระบุเอกสารเวอร์ชั่นล่าสุดไม่ใช่เรื่องง่ายหากมีการอัพเดทและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารโดยผู้ใช้หลายคน โซลูชั่นบริหารจัดการเอกสารของเรามีระบบควบคุมเวอร์ชั่นเอกสารที่สามารถติดตามรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสาร ว่าผู้ใช้คนใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารฉบับไหนอย่างไรในเวลาใด Alfresco รองรับทั้ง Major Updates (Version 1 เป็น Version 2) และ Minor Updates (Version 1.1 เป็น Version 1.2)

 
<strong>Alfresco คือระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร</strong> Document Management System Enterprise Content Management DMS

เรียกดูเอกสารออนไลน์

ผู้ใช้สามารถเรียกดูเอกสารออนไลน์ได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลดแล้วเปิดไฟล์ในแอพพลิเคชั่นอื่น นอกจากนี้ยังสามารถเรียกดูไฟล์ในฟอร์แมตอื่น ๆ อย่าง Office ไฟล์ภาพ รูปถ่าย เอกสารที่ได้รับการสแกน ไฟล์วีดีโอ และไฟล์เสียง ด้วยระบบบริหารจัดการเอกสาร Alfresco ได้อีกด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเรียกดูไฟล์ขั้นสูงของ Skytizens (Skytizens Advanced Viewer) →

 
<strong>Alfresco คือระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร</strong> Document Management System Enterprise Content Management DMS

ระบบไหลเวียนงานเปี่ยมประสิทธิภาพ

ระบบไหลเวียนงานที่ปรับแต่งได้ตามต้องการของ Alfresco ช่วยบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจภายในองค์กรของคุณ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการตรวจทานและอนุมัติ หรือกระบวนการทางธุรกิจหลายขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่า

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจของ Skytizens →

 
<strong>Alfresco คือระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร</strong> Document Management System Enterprise Content Management DMS

รวม GoogleDocs & MS Office เข้าไว้ด้วยกัน

อัพเดทข้อมูลสะดวกรวดเร็วด้วยการทำงานที่ไร้รอยต่อของ Microsoft Office & GoogleDocs เพียงผู้ใช้เลือก “แก้ไขออนไลน์” เพื่อใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ที่เหมาะสม (Word Excel หรือ PowerPoint) เมื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง ระบบบริหารจัดการเอกสาร Alfresco จะอัพโหลดไฟล์ใหม่ สร้างเอกสารเวอร์ชั่นใหม่โดยอัตโนมัติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ThinkFree Office Integration (Office ส่วนตัวของคุณ)

 
<strong>Alfresco คือระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร</strong> Document Management System Enterprise Content Management DMS

กลุ่มและประเภทคุณสมบัติ

เรียกดูคุณสมบัติพื้นฐานของเอกสารที่จัดเก็บอยู่ใน Alfresco ได้ เช่น ชื่อไฟล์ หัวเรื่อง และคำอธิบาย แต่ลูกค้าสามารถระบุคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมได้ (เช่น เลือกบันทึกมูลค่าของสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา และชื่อของผู้จัดจำหน่ายได้ในกรณีที่เป็นหนังสือสัญญา) Alfresco ยังให้คุณกำหนดกลุ่มคุณสมบัติ (Aspect) เพื่อรวบรวมคุณสมบัติต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน ให้คุณเรียกใช้ aspect “สัญญา” ในการสร้างคุณสมบัติเฉพาะ

 
<strong>Alfresco คือระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร</strong> Document Management System Enterprise Content Management DMS

ระบบสืบค้นแบบเบ็ดเสร็จที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ

ด้วยเครื่องมือสืบค้นทรงประสิทธิภาพ ผู้ใช้จะพบเอกสารสำคัญได้สะดวกและรวดเร็ว เลือกสืบค้นได้ทั้งแบบธรรมดา โดยค้นหาข้อมูลหรือคุณสมบัติที่ต้องการด้วยโซลูชั่นบริหารจัดการเอกสารของ Alfresco  หรือเลือก “สืบค้นขั้นสูงแบบปรับแต่งได้” เพื่อค้นหาแบบเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นโดยระบุคุณสมบัติเฉพาะ

 

ทุกคุณสมบัติพิเศษของระบบบริหารจัดการเอกสารเหล่านี้ พบได้ใน Alfresco โดย Skytizens โซลูชั่น ECM ลูกผสมหนึ่งเดียวของวงการไอที ที่ให้บริการด้วยประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มแบบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และบริกาที่ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการของระบบคลาวด์ส่วนตัว

 
ซอฟต์แวร์บริหารจัดการการจัดเก็บเอกสาร  →