Case Management

ภาพรวมของโซลูชั่นการจัดการรายกรณี

ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบริหารจัดการกระบวนการเอกสารที่มีโครงสร้างหละหลวม และยิ่งยุ่งยากกว่าเมื่อต้องค้นหาเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในแต่ละกระบวนการหรือแต่ละ “กรณี” บ่อยครั้งที่เราต้องเสียเวลาตามหาเอกสาร หรือให้แน่ใจว่าผู้ถือผลประโยชน์ร่วมได้รับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือการดำเนินการที่จำเป็นแล้ว Alfresco Workdesk ให้คุณเห็นภาพรวมของวงจรชีวิตของแต่ละกรณี พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่จำเป็นแต่ละบริบทกับผู้ใช้ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในองค์กร โซลูชั่นบริหารจัดการรายกรณี Alfresco Workdesk เพิ่มประสิทธิภาพให้การสร้างเนื้อหา บริหารจัดการกระบวนการ ติดตามกำหนดส่ง รายงาน และเก็บบันทึกข้อมูลรายกรณีทุกรูปแบบ โดบทำงานร่วมกับระบบ ECM คุณภาพสูงของ Alfresco ได้อย่างไร้รอยต่อ

<strong>Alfresco คือระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร</strong> Document Management System Enterprise Content Management DMS

สร้างไฟล์งานใหม่รายกรณี

แค่กดปุ่มเดียวก็สร้างไฟล์งานที่กำหนดโครงสร้างไว้แล้วของแต่ละกรณีได้ สามารถตรวจสอบและโอนถ่ายข้อมูลอย่างหมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ และที่อยู่ของลูกค้าไปยังซอฟต์แวร์บริหารจัดการรายกรณีได้สะดวกรวดเร็วเมื่อใช้งานร่วมกับระบบ back-end นอกจากนี้เลขประจำกรณีจะปรากฏบนเอกสารใหม่ที่เกี่ยวข้องทุกฉบับโดยอัตโนมัติเมื่อออกหมายเลขกรณีใหม่

<strong>Alfresco คือระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร</strong> Document Management System Enterprise Content Management DMS

กำหนดเขตข้อมูลของเอกสาร MS Word ด้วยคำอธิบายข้อมูล (Meta Data)

ใช้งานร่วมกับ MS Office และซอฟต์แวร์ทั่วไปได้อย่างสมบูรณ์ ง่ายต่อการกำหนดเขตข้อมูลของเอกสาร MS Word เช่น กำหนดด้วยคำอธิบายข้อมูล อย่างหมายเลขเฉพาะกรณี ที่ได้จากโซลูชั่นบริหารจัดการรายกรณีของ Alfresco ทั้งรวดเร็ว สะดวก และมั่นใจได้เรื่องความเสถียรของข้อมูล

<strong>Alfresco คือระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร</strong> Document Management System Enterprise Content Management DMS

เลือกกำหนดขอบเขตงาน (Task) ได้ ทั้งแบบให้ใช้ทั้งกรณี หรือเฉพาะเอกสารเดี่ยว

คุณเลือกกำหนดได้ ให้งานนั้น ๆ มีผลเฉพาะเอกสาร หรือใช้กับทั้งกรณี และเลือกจ่ายงานให้ทั้งแผนกหรือเฉพาะพนักงานผู้รับผิดชอบได้

<strong>Alfresco คือระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร</strong> Document Management System Enterprise Content Management DMS

แสดงงาน (Task) ได้ทั้งในไฟล์เฉพาะกรณี ในกล่องข้อความ หรือในผลการสืบค้น

งานต่าง ๆ จะปรากฏอยู่ในไฟล์เฉพาะกรณี หรือในกล่องข้อความส่วนตัวหรือกล่องข้อความกลุ่ม จึงง่ายต่อการสืบค้น มั่นใจได้ว่าจะไม่พลาดทุกกำหนดส่งและปฏิบัติงานแต่ละกรณีได้ถูกที่ถูกเวลา

<strong>Alfresco คือระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร</strong> Document Management System Enterprise Content Management DMS

แสดงเอกสารจากระบบต่าง ๆ ในไฟล์เฉพาะกรณีเดียวกัน

ใช้งานเอกสารจากต่างระบบ ECM ได้ง่าย ๆ ในโฟลเดอร์กรณีเดียวด้วยโฟลเดอร์เสมือนของ Alfresco Workdesk เรียกใช้เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องอย่างง่ายดายในคราวเดียว ย้ายเอกสารมาจากระบบ ECM เดิม และผู้ใช้ยังสามารถสืบค้นเอกสารจากต่างระบบได้อีกด้วย

 

มุมมองด้านบริบทจากการบริหารจัดการบทบาททางธุรกิจ

Alfresco Workdesk คำนึงถึงบทบาททางธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป แต่ละผู้ใช้จึงมั่นใจได้ว่าฟังก์ชั่นการใช้งานและข้อมูลที่ได้รับจะเหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ที่รับผิดชอบในองค์กร เช่น ผู้รับผิดชอบด้านการบริการลูกค้าสร้างกรณีใหม่ได้โดยอาศัยเทมเพลตตั้งต้น ในขณะที่ผู้ประเมินเรียกดูกรณีเหล่านี้ในโฟลเดอร์ “กรณีใหม่” ได้เพื่อให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมต่าง ๆ ทางธุรกิจที่กำลังดำเนินอยู่ ส่วนผู้จัดการสามารถเรียกดู “กรณีที่กำลังจะพ้นกำหนดส่ง” และ “กรณีของลูกค้า X ทั้งหมด” ได้เพื่อประกอบการตัดสินใจปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง

ประโยชน์ของโซลูชั่นบริหารจัดการรายกรณี

 • เข้าถึงทุกเอกสารและงานได้ในไฟล์กรณีเดียว
 • สร้างไฟล์เฉพาะกรณีใหม่ได้ทันทีด้วยเทมเพลตตั้งต้น
 • เลือกมุมมองของแต่ละกรณีได้ตามตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ตัวอย่างกรณีต่าง ๆ

 • ระบบพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
 • กระบวนการการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • การประเมินสินไหมทดแทน
 • การปฐมนิเทศพนักงาน

การบริหารจัดการรายกรณีเหมาะสำหรับ

 • ธุรกิจประกันภัย
 • ธนาคาร
 • หน่วยงานราชการ
 • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 
กระบวนการทางธุรกิจอัตโนมัติ